Henrik J. M. Halberg

Henrik J. M. Halberg

Partner, advokat - møderet for Højesteret Telefon +45 3312 3045 Mobil-nummer +45 2028 9992
Sekretær Helle Green E-mail hg@advokatkontoret.dk Direkte-nummer +45 3113 0762

Universitet:
Juridisk kandidateksamen fra Københavns Universitet i 1991.

Advokatbestalling og møderet:
Advokatbestalling i 1994. Møderet for landsret i 1994, og møderet for Højesteret i 1999.

Hovedarbejdsområder:
Henrik Halberg har gennem en årrække specialiseret sig indenfor arbejds- og personskadesager. Herudover arbejder han med arbejds- og ansættelsesret.

Siden 2001 har Henrik Halberg været fast beskikket forsvarsadvokat ved retterne i Glostrup og Lyngby og på Frederiksberg og fører derfor mange straffesager.

Tillidshverv:

 • Udpeget af Advokatrådet som medlem af Patientskadeankenævnet 2003-2019.
 • Udpeget som medlem af Danske Advokaters Fagudvalg for strafferet og straffeproces 2019-
 • Udpeget af Justitsministeren som medlem af Erstatningsnævnet 2021-
 • Udpeget af Sundhedsministeren som suppleant til Ankenævnet for Besøgsrestriktioner 2021-

Medlemskaber:

 • AIDA (Det danske selskab for forsikringsret)
 • AnsættelsesAdvokater
 • Dansk Forening for Arbejdsret
 • Foreningen for Erstatnings- og Forsikringsret
 • Foreningen af Procedureadvokater
 • Landsforeningen af forsvarsadvokater
 • PEOPIL (Pan-European Organisation of Personal Injury Lawyers)

Sprog:
Engelsk.


Seneste nyheder af Henrik J. M.

advokat eller advokatfuldmægtig søges
17.11.2022 advokat eller advokatfuldmægtig søges
Ankestyrelsen genoptager tidligere afgørelser og forhøjer méngrad fra 35 % til 75 %.
10.11.2022 Ankestyrelsen genoptager tidligere afgørelser og forhøjer méngrad fra 35 % til 75 %.
Principperne for at få anerkendt PTSD som en arbejdsskade
01.11.2022 Principperne for at få anerkendt PTSD som en arbejdsskade
Erstatningsnævnet kunne ikke afvente Arbejdsmarkedets Erhvervssikring
07.10.2022 Erstatningsnævnet kunne ikke afvente Arbejdsmarkedets Erhvervssikring
Arbejdsgiver ansvarlig for chaufførs rygskade
20.09.2022 Arbejdsgiver ansvarlig for chaufførs rygskade