Henrik Juel Halberg

Henrik Juel Halberg

Partner, advokat - møderet for Højesteret Telefon +45 3312 3045 Mobil-nummer +45 2028 9992
Sekretær Helle Green E-mail hg@advokatkontoret.dk Direkte-nummer +45 3113 0762

Universitet:
Juridisk kandidateksamen fra Københavns Universitet i 1991.

Advokatbestalling og møderet:
Advokatbestalling i 1994. Møderet for Landsret i 1994, og møderet for Højesteret i 1999.

Hovedarbejdsområder:
Henrik Juel Halberg har gennem en årrække specialiseret sig indenfor arbejds- og personskadesager. Herudover arbejder han med arbejds- og ansættelsesret.

Siden 2001 har Henrik Juel Halberg været beneficeret forsvarsadvokat og fører derfor mange straffesager.

Medlemskaber:

 • AIDA (Det danske selskab for forsikringsret)
 • AnsættelsesAdvokater
 • Dansk Forening for Arbejdsret
 • Foreningen for Erstatnings- og Forsikringsret
 • Foreningen af Procedureadvokater
 • Landsforeningen af forsvarsadvokater
 • PEOPIL (Pan-European Organisation of Personal Injury Lawyers)

Tillidshverv:

 • Udpeget af Advokatrådet som medlem af Patientskadeankenævnet 2003-2019.
 • Udpeget som medlem af Danske Advokaters Fagudvalg for strafferet og straffeproces 2019-
 • Udpeget af Justitsministeren som medlem af Erstatningsnævnet 2021-
 • Udpeget af Sundhedsministeren som suppleant til Ankenævnet for Besøgsrestriktioner 2021-

Sprog:
Engelsk.


Seneste nyheder af Henrik Juel

Arbejdsgiver ikke ansvarlig for nyansats fald (anket)
16.06.2021 Arbejdsgiver ikke ansvarlig for nyansats fald (anket)
Arbejdsgiver ansvarlig. Svie- og smertetakst på stævnings-tidspunktet.
03.06.2021 Arbejdsgiver ansvarlig. Svie- og smertetakst på stævnings-tidspunktet.
Arbejdsgiver ansvarlig for medarbejders tilskadekomst i forbindelse med fald af en kædekasse (anket)
12.05.2021 Arbejdsgiver ansvarlig for medarbejders tilskadekomst i forbindelse med fald af en kædekasse (anket)
Arbejdsgiver ansvarlig for pedelmedhjælpers tilskadekomst i forbindelse med løft af løvsæk
05.05.2021 Arbejdsgiver ansvarlig for pedelmedhjælpers tilskadekomst i forbindelse med løft af løvsæk
Arbejdsskademyndighederne var 26 år om at træffe den rigtige afgørelse
23.04.2021 Arbejdsskademyndighederne var 26 år om at træffe den rigtige afgørelse