Henrik Juel Halberg

Henrik Juel Halberg

Partner, advokat - møderet for Højesteret Telefon +45 3312 3045 Mobil-nummer +45 2028 9992
Sekretær Helle Green E-mail hg@advokatkontoret.dk Direkte-nummer +45 3113 0762

Universitet:
Juridisk kandidateksamen fra Københavns Universitet i 1991.

Advokatbestalling og møderet:
Advokatbestalling i 1994. Møderet for landsret i 1994, og møderet for Højesteret i 1999.

Hovedarbejdsområder:
Henrik Juel Halberg har gennem en årrække specialiseret sig indenfor arbejds- og personskadesager. Herudover arbejder han med arbejds- og ansættelsesret.

Siden 2001 har Henrik Juel Halberg været beneficeret forsvarsadvokat og fører derfor mange straffesager.

Tillidshverv:

 • Udpeget af Advokatrådet som medlem af Patientskadeankenævnet 2003-2019.
 • Udpeget som medlem af Danske Advokaters Fagudvalg for strafferet og straffeproces 2019-
 • Udpeget af Justitsministeren som medlem af Erstatningsnævnet 2021-
 • Udpeget af Sundhedsministeren som suppleant til Ankenævnet for Besøgsrestriktioner 2021-

Medlemskaber:

 • AIDA (Det danske selskab for forsikringsret)
 • AnsættelsesAdvokater
 • Dansk Forening for Arbejdsret
 • Foreningen for Erstatnings- og Forsikringsret
 • Foreningen af Procedureadvokater
 • Landsforeningen af forsvarsadvokater
 • PEOPIL (Pan-European Organisation of Personal Injury Lawyers)

Sprog:
Engelsk.


Seneste nyheder af Henrik Juel

Skønsmæssig fastsat erstatning for tabt arbejdsfortjeneste
24.09.2021 Skønsmæssig fastsat erstatning for tabt arbejdsfortjeneste
Ikke indtrædelsesret i midlertidig erhvervsevnetabsydelse
23.08.2021 Ikke indtrædelsesret i midlertidig erhvervsevnetabsydelse
Psykisk indirekte skade ikke erstatningsberettiget
19.08.2021 Psykisk indirekte skade ikke erstatningsberettiget
Arbejdsgiver fundet ansvarlig for tømrerlærlings tilskadekomst
16.07.2021 Arbejdsgiver fundet ansvarlig for tømrerlærlings tilskadekomst
Arbejdsgiver ikke ansvarlig for nyansats fald (anket)
16.06.2021 Arbejdsgiver ikke ansvarlig for nyansats fald (anket)