Henrik Juel Halberg

Henrik Juel Halberg

Partner, advokat - møderet for Højesteret Telefon +45 3312 3045 Mobil-nummer +45 2028 9992
Sekretær Helle Green E-mail hg@advokatkontoret.dk Direkte-nummer +45 3113 0762

Universitet:
Juridisk kandidateksamen fra Københavns Universitet i 1991.

Advokatbestalling og møderet:
Advokatbestalling i 1994. Møderet for landsret i 1994, og møderet for Højesteret i 1999.

Hovedarbejdsområder:
Henrik Juel Halberg har gennem en årrække specialiseret sig indenfor arbejds- og personskadesager. Herudover arbejder han med arbejds- og ansættelsesret.

Siden 2001 har Henrik Juel Halberg været beneficeret forsvarsadvokat og fører derfor mange straffesager.

Tillidshverv:

 • Udpeget af Advokatrådet som medlem af Patientskadeankenævnet 2003-2019.
 • Udpeget som medlem af Danske Advokaters Fagudvalg for strafferet og straffeproces 2019-
 • Udpeget af Justitsministeren som medlem af Erstatningsnævnet 2021-
 • Udpeget af Sundhedsministeren som suppleant til Ankenævnet for Besøgsrestriktioner 2021-

Medlemskaber:

 • AIDA (Det danske selskab for forsikringsret)
 • AnsættelsesAdvokater
 • Dansk Forening for Arbejdsret
 • Foreningen for Erstatnings- og Forsikringsret
 • Foreningen af Procedureadvokater
 • Landsforeningen af forsvarsadvokater
 • PEOPIL (Pan-European Organisation of Personal Injury Lawyers)

Sprog:
Engelsk.


Seneste nyheder af Henrik Juel

Erstatningsnævnet skulle anerkende krav på tabt arbejdsfortjeneste
17.12.2021 Erstatningsnævnet skulle anerkende krav på tabt arbejdsfortjeneste
Grundejer og rådgiver ikke ansvarlig for skadelidtes faldulykke
08.11.2021 Grundejer og rådgiver ikke ansvarlig for skadelidtes faldulykke
Landsretten frifandt arbejdsgiver for ansvar ved chaufførs knæskade
29.10.2021 Landsretten frifandt arbejdsgiver for ansvar ved chaufførs knæskade
Arbejdsgiver ikke ansvarlig for tømrers fald fra tag
27.10.2021 Arbejdsgiver ikke ansvarlig for tømrers fald fra tag
Skønsmæssig fastsat erstatning for tabt arbejdsfortjeneste
24.09.2021 Skønsmæssig fastsat erstatning for tabt arbejdsfortjeneste