Henrik Juel Halberg

Henrik Juel Halberg

Partner, advokat - møderet for Højesteret
Født: 1963 Telefon: +45 33 12 30 45 Mobil-nummer: +45 20 28 99 92 Sekretær: Helle Green E-mail: hg@advokatkontoret.dk Direkte-nummer: +45 3113 0762

Universitet:
Juridisk kandidateksamen fra Københavns Universitet i 1991.

Advokatbestalling og møderet:
Advokatbestalling i 1994. Møderet for Landsret i 1994, og møderet for Højesteret i 1999.

Hovedarbejdsområder:
Henrik Juel Halberg har gennem en årrække specialiseret sig indenfor arbejds- og personskadesager. Herudover arbejder han med arbejds- og ansættelsesret.

Siden 2001 har Henrik Juel Halberg været beneficeret forsvarsadvokat og fører derfor mange straffesager.

Medlemskaber:

  • AIDA (Det danske selskab for forsikringsret)
  • AnsættelsesAdvokater
  • Dansk Forening for Arbejdsret
  • Foreningen for Erstatnings- og Forsikringsret
  • Foreningen af Procedureadvokater
  • Landsforeningen af forsvarsadvokater
  • PEOPIL (Pan-European Organisation of Personal Injury Lawyers)

Tillidshverv:

  • Udpeget af Advokatrådet som medlem af Patientskadeankenævnet 2003-2019.
  • Udpeget som medlem af Danske Advokaters Fagudvalg for strafferet og straffeproces 2019-

Sprog:
Engelsk.