Kasper Agerboe Sørensen

Kasper Agerboe Sørensen

Advokatfuldmægtig Telefon + 45 3312 3045 Mobil-nummer + 45 3175 3260
Sekretær Helle Green E-mail hg@advokatkontoret.dk Direkte-nummer +45 3113 0762

Universitet:
Juridisk kandidateksamen fra Aalborg Universitet i 2020.

Hovedarbejdsområder:
Kasper Agerboe Sørensen rådgiver primært indenfor personskadeerstatning, særligt arbejdsskadesager. Kasper Agerboe Sørensen har erfaring med arbejdsskadesager fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, hvor han har behandlet sager om erstatning for tab af erhvervsevne efter arbejdsskadesikringsloven.

Sprog:
Engelsk