06.06.2012

Afviste sager om skulderlidelser kan genoptages

Arbejdsskadestyrelsen har ændret erhvervssygdomsfortegnelsen og sin vejledning om anerkendelse af skulderlidelser.

Ændringerne har også betydning for allerede afviste sager.

Der er 2 grundlæggende ændringer.

1. Impingement (indeklemningssyndrom) optages på fortegnelsen sideordnet med rotator cuff syndrom.

2. Myndighederne udelukker ikke længere diagnosen rotator cuff syndrom, fordi der ved billeddiagnostiske undersøgelser (MR-skanning, UL-skanning eller lignende) eller ved kikkertoperationer er fundet intakte sener i senemanchetten/rotator cuffen. Diagnosen stilles på baggrund af kliniske undersøgelser og billeddiagnostiske undersøgelser og operationsfund kan bekræfte, men ikke afkræfte diagnosen.

Da ændringen sker fordi arbejdsskademyndighederne har fejlfortolket de undersøgelser, som har belyst sammenhængen mellem arbejdsmæssige belastninger og udviklingen af skulderlidelser, får ændringerne også virkning for allerede behandlede arbejdsskadesager.

Arbejdsskadestyrelsen kan ikke selv lokalisere de relevante sager automatisk og opfordrer derfor borgere og fagforeninger til at rette henvendelse til styrelsen og bede om genoptagelse.

De nye anerkendelseskriterier kan genfindes på Arbejdsskadestyrelsens hjemmeside www.ask.dk

Kontaktperson: Henrik Juel Halberg