Menu

Aktuelt

23.02.2021 Fra 0 procent til 60 procent erhvervsevnetab Fra 0 procent til 60 procent erhvervsevnetab 10.02.2021 Ulykke under transport til arbejde var ikke omfattet af arbejdsskadesikringsloven Ulykke under transport til arbejde var ikke omfattet af arbejdsskadesikringsloven 11.01.2021 Ankestyrelsen kunne afværge nederlag i retten ved at genoptage sagen Ankestyrelsen kunne afværge nederlag i retten ved at genoptage sagen 29.12.2020 EAL beløb pr. 1. januar 2021 EAL beløb pr. 1. januar 2021 25.11.2020 Styrelsen for Patientklager udtrykker kritik af lægevagten og hospital i forbindelse med chefredaktørs død. Styrelsen for Patientklager udtrykker kritik af lægevagten og hospital i forbindelse med chefredaktørs død. 27.10.2020 Arbejdsgiver var erstatningsansvarlig for bygningssnedkers tilskadekomst på arbejdet Arbejdsgiver var erstatningsansvarlig for bygningssnedkers tilskadekomst på arbejdet 22.09.2020 Arbejdsskadeansvarssag – udmåling Arbejdsskadeansvarssag – udmåling 18.08.2020 Chefredaktørs død som følge af manglende behandling var en patientskade. Chefredaktørs død som følge af manglende behandling var en patientskade. 20.07.2020 Feriepenge var uberettiget udbetalt og skulle tilbagebetales til Arbejdsmarkedets Feriefond Feriepenge var uberettiget udbetalt og skulle tilbagebetales til Arbejdsmarkedets Feriefond 08.07.2020 Produktionsvirksomhed havde ikke indrettet arbejdspladsen sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt Produktionsvirksomhed havde ikke indrettet arbejdspladsen sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt 26.06.2020 Arbejdsgiver havde ikke tilrettelagt arbejde på et tag sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarlig Arbejdsgiver havde ikke tilrettelagt arbejde på et tag sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarlig 11.06.2020 Stilladsfirma var ansvarlig for stilladsmontørs fald fra stillads Stilladsfirma var ansvarlig for stilladsmontørs fald fra stillads 12.03.2020 Vores omstilling er lukket Vores omstilling er lukket 02.03.2020 Også på Grønland skal der glatførebekæmpes Også på Grønland skal der glatførebekæmpes 12.02.2020 Arbejdsgiver ansvarlig for manglende effektive værnemidler Arbejdsgiver ansvarlig for manglende effektive værnemidler 13.01.2020 Følger efter trafikulykke ansås godtgjort Følger efter trafikulykke ansås godtgjort 06.01.2020 Erhvervsskole frifundet efter øjenskade Erhvervsskole frifundet efter øjenskade 08.12.2019 Takster for AES vejledende udtalelser Takster for AES vejledende udtalelser 25.11.2019 Takster i henhold til EAL fra 1. januar 2020 Takster i henhold til EAL fra 1. januar 2020 06.11.2019 Busselskab ikke ansvarlig for chaufførs ulykke Busselskab ikke ansvarlig for chaufførs ulykke 24.09.2019 Arbejdsskadesikringslovens ulykkesdefinition ændres 1. januar 2020 på baggrund af to højesteretsdomme, som ikke afspejlede Folketingets intentioner om at flere arbejdsskader skulle anerkendes Arbejdsskadesikringslovens ulykkesdefinition ændres 1. januar 2020 på baggrund af to højesteretsdomme, som ikke afspejlede Folketingets intentioner om at flere arbejdsskader skulle anerkendes 04.09.2019 Ankenævnet for Patienterstatningen fik medhold i, at en skadelidt ikke havde krav på erstatning for erhvervsevnetab Ankenævnet for Patienterstatningen fik medhold i, at en skadelidt ikke havde krav på erstatning for erhvervsevnetab 27.08.2019 Bevislempelse for årsagssammenhæng i patientskadesag Bevislempelse for årsagssammenhæng i patientskadesag 06.08.2019 Arbejdstilsynet og Videncenter for Arbejdsmiljø sætter fokus på at ansatte i bl.a. Kriminalforsorgen og psykiatrien risikerer PTSD Arbejdstilsynet og Videncenter for Arbejdsmiljø sætter fokus på at ansatte i bl.a. Kriminalforsorgen og psykiatrien risikerer PTSD 12.06.2019 Arbejdsgiver ansvarlig for malers fald fra stige Arbejdsgiver ansvarlig for malers fald fra stige 02.05.2019 Arbejdsgiver ansvar for stilladsarbejders skade efter væltning med truck Arbejdsgiver ansvar for stilladsarbejders skade efter væltning med truck 23.04.2019 Østre Landsrets kendelse om værneting i Danmark for udenlandsk chaufførs krav mod udenlandsk arbejdsgiver Østre Landsrets kendelse om værneting i Danmark for udenlandsk chaufførs krav mod udenlandsk arbejdsgiver 10.04.2019 Forsvaret ansvarlig for værnepligtigs slag mod hovedet under øvelse Forsvaret ansvarlig for værnepligtigs slag mod hovedet under øvelse 01.04.2019 Arbejdsskadesikringslovens ulykkesdefinition foreslås genoprettet Arbejdsskadesikringslovens ulykkesdefinition foreslås genoprettet 25.03.2019 Arbejdsgiver ansvarlig for uforsvarlig flytning af vindueskvist Arbejdsgiver ansvarlig for uforsvarlig flytning af vindueskvist 18.02.2019 Ansvar for arbejdsgiver og ikke grundlag for at afskære tabt arbejdsfortjeneste. Ansvar for arbejdsgiver og ikke grundlag for at afskære tabt arbejdsfortjeneste. 08.02.2019 Årsagssammenhæng mellem strømstød og nervegener i ansigt og hoved. Årsagssammenhæng mellem strømstød og nervegener i ansigt og hoved. 01.01.2019 Nye EAL beløb for 2019 Nye EAL beløb for 2019 27.11.2018 Ankestyrelsens afgørelse om erhvervsevnetab ikke tilsidesat Ankestyrelsens afgørelse om erhvervsevnetab ikke tilsidesat 08.11.2018 Ikke tilstrækkeligt bevis for årsagssammenhæng til tennisalbue Ikke tilstrækkeligt bevis for årsagssammenhæng til tennisalbue 26.09.2018 Ikke grundlag for ændring af mén og erhvervsevnetab Ikke grundlag for ændring af mén og erhvervsevnetab 06.09.2018 Retslægerådets vurdering af sagens lægefaglige spørgsmål er (stadig) ikke det eneste relevante bevis ved bedømmelse af den juridiske årsagssammenhæng i sager om ret til erstatning for personskade Retslægerådets vurdering af sagens lægefaglige spørgsmål er (stadig) ikke det eneste relevante bevis ved bedømmelse af den juridiske årsagssammenhæng i sager om ret til erstatning for personskade 30.08.2018 Principiel dom om erhvervsevnetabserstatning efter erstatningsansvarsloven og modregning efter arbejdsskadesikringsloven Principiel dom om erhvervsevnetabserstatning efter erstatningsansvarsloven og modregning efter arbejdsskadesikringsloven 05.07.2018 Arbejdsgiver ansvarlig for ansats fald fra lav gangbro Arbejdsgiver ansvarlig for ansats fald fra lav gangbro 03.07.2018 Arbejdsgiver ansvarlig for ulykken hvor ansat fik klemt fod under manuel håndtering Arbejdsgiver ansvarlig for ulykken hvor ansat fik klemt fod under manuel håndtering 02.07.2018 Bygningsejer frifundet for ansvar ved nedfaldende lampe Bygningsejer frifundet for ansvar ved nedfaldende lampe 11.06.2018 Følger efter vridskade ikke anerkendt af Ankestyrelsen Følger efter vridskade ikke anerkendt af Ankestyrelsen 28.05.2018 Plejehjem ikke ansvarlig for medarbejders rygskade Plejehjem ikke ansvarlig for medarbejders rygskade 15.05.2018 Værneting i Danmark for rumænsk eksportchaufførs efterbetalingskrav mod slovakisk arbejdsgiver Værneting i Danmark for rumænsk eksportchaufførs efterbetalingskrav mod slovakisk arbejdsgiver 26.04.2018 Erstatningsansvar for skade ombord på fiskefartøj Erstatningsansvar for skade ombord på fiskefartøj 26.01.2018 Erstatningskrav var ikke forældet som følge af forhandlinger Erstatningskrav var ikke forældet som følge af forhandlinger 18.01.2018 Ankestyrelsen skulle anerkende markant personlighedsforandring efter strømstød Ankestyrelsen skulle anerkende markant personlighedsforandring efter strømstød 07.12.2017 Satser efter erstatningsansvarsloven fra 1. januar 2018 Satser efter erstatningsansvarsloven fra 1. januar 2018 15.11.2017 Højesteret fastlægger størrelsen af godtgørelse efter arbejdstidsdirektivet Højesteret fastlægger størrelsen af godtgørelse efter arbejdstidsdirektivet 20.10.2017 Forældelsesloven gælder ikke for krav efter offererstatningsloven Forældelsesloven gælder ikke for krav efter offererstatningsloven 12.10.2017 Arbejdsgiver ansvarlig for ansats vrid i knæet mellem to paller Arbejdsgiver ansvarlig for ansats vrid i knæet mellem to paller 17.09.2017 Arbejdsgiver ansvarlig for ikke-plejers forsøg på at hjælpe ældre beboer Arbejdsgiver ansvarlig for ikke-plejers forsøg på at hjælpe ældre beboer 30.06.2017 Arbejdsgiver ansvarlig for løft af overligger Arbejdsgiver ansvarlig for løft af overligger 15.04.2017 Fiskeskipper ansvarlig for fiskers håndskade Fiskeskipper ansvarlig for fiskers håndskade 30.03.2017 Siemens ansvarlig som arbejdsgiver for ansats vridskade Siemens ansvarlig som arbejdsgiver for ansats vridskade 06.03.2017 Arbejdsgiver ansvarlig for at ansat gled på trin. Svie- og smerte for en periode, hvor der blev arbejdet på fuld tid. Arbejdsgiver ansvarlig for at ansat gled på trin. Svie- og smerte for en periode, hvor der blev arbejdet på fuld tid. 15.02.2017 Vindmølleproducent ansvarlig for arbejdsskade Vindmølleproducent ansvarlig for arbejdsskade 10.11.2016 Akutte smerter er ikke omfattet af  lov om arbejdsskadesikring Akutte smerter er ikke omfattet af lov om arbejdsskadesikring 09.11.2016 Kommune ikke ansvarlig for fremmed håndværkers fald Kommune ikke ansvarlig for fremmed håndværkers fald 08.11.2016 Ansvar for arbejdsgiver for erfaren medarbejders fald Ansvar for arbejdsgiver for erfaren medarbejders fald 07.10.2016 Arbejdsgiver havde ikke sørget for tilstrækkelig glatførebekæmpelse Arbejdsgiver havde ikke sørget for tilstrækkelig glatførebekæmpelse 05.10.2016 Forsikringsselskaber solidarisk ansvarlige for 2 færdselsuheld Forsikringsselskaber solidarisk ansvarlige for 2 færdselsuheld 12.09.2016 Bortvisning var ikke berettiget Bortvisning var ikke berettiget 17.08.2016 Tabt arbejdsfortjeneste – også efter arbejdsgivers konkurs. Tabt arbejdsfortjeneste – også efter arbejdsgivers konkurs. 24.07.2016 Arbejdsgiveransvar – fiskeskipper Arbejdsgiveransvar – fiskeskipper 15.07.2016 Lovvalg – trafikulykke i Sverige Lovvalg – trafikulykke i Sverige 30.06.2016 Siemens Wind Power A/S ansvarlig for medarbejderes erhvervssygdomme Siemens Wind Power A/S ansvarlig for medarbejderes erhvervssygdomme 21.06.2016 Malermester ansvarlig for malers fald fra stige Malermester ansvarlig for malers fald fra stige 15.06.2016 JØP – også børnepension til senere fødte børn JØP – også børnepension til senere fødte børn 13.06.2016 Patientskadeankenævnet – ændring til skade for klager Patientskadeankenævnet – ændring til skade for klager 07.06.2016 Ansættelsesbevis mangelfuldt – princip om drikke-øl Ansættelsesbevis mangelfuldt – princip om drikke-øl 03.06.2016 Forsikringsselskab kunne ikke optræde som mandatar for forsikringstager Forsikringsselskab kunne ikke optræde som mandatar for forsikringstager 02.06.2016 Patientskade – kronisk smertesyndrom – sjælden og alvorlig komplikation Patientskade – kronisk smertesyndrom – sjælden og alvorlig komplikation 26.05.2016 Overtagelse af buslinie ikke omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven Overtagelse af buslinie ikke omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven 24.05.2016 Størrelsen af erhvervsevnetab og tabt arbejdsfortjeneste Størrelsen af erhvervsevnetab og tabt arbejdsfortjeneste 20.05.2016 Årsagssammenhæng – kronisk smertesyndrom Årsagssammenhæng – kronisk smertesyndrom 21.04.2016 Arbejdsgiver frifundet for ansvar ved løft af leca-blokke Arbejdsgiver frifundet for ansvar ved løft af leca-blokke 01.04.2016 Færdselslovens objektive ansvarsregel Færdselslovens objektive ansvarsregel 14.03.2016 Arbejdsgiver pålagt ansvar for glideulykke Arbejdsgiver pålagt ansvar for glideulykke 15.02.2016 Ankestyrelsen pålagt at anerkende årsagssammenhæng Ankestyrelsen pålagt at anerkende årsagssammenhæng 08.01.2016 Arbejdsgiver ansvarlig for glideskade på byggeplads Arbejdsgiver ansvarlig for glideskade på byggeplads 30.12.2015 Erstatningsansvar for S-togskollision Erstatningsansvar for S-togskollision 11.12.2015 Asbest, rygning og arbejdsskade Asbest, rygning og arbejdsskade 03.11.2015 Højesteret underkender Arbejdsskadestyrelsen Højesteret underkender Arbejdsskadestyrelsen 28.10.2015 Arbejdsgiver pålagt ansvar for lavt loftshøjde på trods af Arbejdstilsynet efter ikke havde bemærkninger til indretningen Arbejdsgiver pålagt ansvar for lavt loftshøjde på trods af Arbejdstilsynet efter ikke havde bemærkninger til indretningen 02.10.2015 Ikke ansvar for arbejdsgiver efter ulykke, hvor ansat fik knæk i ryggen ved løft af kasse. Ikke ansvar for arbejdsgiver efter ulykke, hvor ansat fik knæk i ryggen ved løft af kasse. 16.09.2015 Ansvar for arbejdsgiver ved chaufførs udstigning fra varebil. Ansvar for arbejdsgiver ved chaufførs udstigning fra varebil. 28.08.2015 Arbejdsskadeerstatning ved ikke permanent fleksjob Arbejdsskadeerstatning ved ikke permanent fleksjob 24.08.2015 Arbejdsgiver frifundet for 2 ulykker overgået medarbejder Arbejdsgiver frifundet for 2 ulykker overgået medarbejder 14.08.2015 Arbejdsgiver ansvarlig for erhvervssygdom Arbejdsgiver ansvarlig for erhvervssygdom 06.07.2015 Arbejdsgiver frifundet for chaufførs fald Arbejdsgiver frifundet for chaufførs fald 02.07.2015 Ankestyrelsen frifundet – ikke arbejdsskade. Fortolkning af U.2014.452H. Ankestyrelsen frifundet – ikke arbejdsskade. Fortolkning af U.2014.452H. 20.06.2015 Arbejdsgiver frifundet for ansvar ved optrækning af pløkker Arbejdsgiver frifundet for ansvar ved optrækning af pløkker 10.06.2015 Tilstrækkeligt godtgjort, at sygemeldt havde krav på tabt arbejdsfortjeneste Tilstrækkeligt godtgjort, at sygemeldt havde krav på tabt arbejdsfortjeneste 21.05.2015 Arbejdsgiver frifundet ved løft af brønddæksel Arbejdsgiver frifundet ved løft af brønddæksel 13.05.2015 Arbejdsgiver og bygningsejer frifundet efter glideskade Arbejdsgiver og bygningsejer frifundet efter glideskade 28.04.2015 Årsagsforbindelse mellem arbejdsulykke og erhvervsevnetab samt tabt arbejdsfortjeneste anset for godtgjort Årsagsforbindelse mellem arbejdsulykke og erhvervsevnetab samt tabt arbejdsfortjeneste anset for godtgjort 28.04.2015 Forældelse – suspensionsaftale ikke opsagt Forældelse – suspensionsaftale ikke opsagt 22.04.2015 Arbejdsgiver ansvarlig for løfteskade som ikke ville være opstået i normal ryg Arbejdsgiver ansvarlig for løfteskade som ikke ville være opstået i normal ryg 21.04.2015 Ansvar for ikke at skride effektivt ind over for uforsvarlig adfærd Ansvar for ikke at skride effektivt ind over for uforsvarlig adfærd 26.03.2015 Arbejdsgiver ansvarlig for ansats fald over henstillet palleløfter Arbejdsgiver ansvarlig for ansats fald over henstillet palleløfter 01.03.2015 Nye kønsneutrale kapitaliseringsfaktorer Nye kønsneutrale kapitaliseringsfaktorer 25.02.2015 Arbejdsgiver ansvarlig for skade som følge af aflæsningssteds uforsvarlige indretning Arbejdsgiver ansvarlig for skade som følge af aflæsningssteds uforsvarlige indretning 19.02.2015 Arbejdsgiver ansvarlig for ansats løft af palle Arbejdsgiver ansvarlig for ansats løft af palle 11.02.2015 Arbejdsgiver ansvarlig for medarbejders benyttelse af uforsvarlig adgangsvej Arbejdsgiver ansvarlig for medarbejders benyttelse af uforsvarlig adgangsvej 07.02.2015 Et kortvarigt parkeret køretøj var ikke brug som trafikmiddel Et kortvarigt parkeret køretøj var ikke brug som trafikmiddel 07.02.2015 Funktionærlovens § 2a om fratrædelsesgodtgørelse forenklet Funktionærlovens § 2a om fratrædelsesgodtgørelse forenklet 04.02.2015 Arbejdsgiver frifundet på grund af manglende årsagssammenhæng Arbejdsgiver frifundet på grund af manglende årsagssammenhæng 02.02.2015 Ny vejledning om erhvervssygdomme Ny vejledning om erhvervssygdomme 31.01.2015 Svie- og smertegodtgørelse frem til ménafgørelse Svie- og smertegodtgørelse frem til ménafgørelse 17.01.2015 Arbejdsgiver ansvarlig for ansat fik forbrændinger ved kraftig kortslutning Arbejdsgiver ansvarlig for ansat fik forbrændinger ved kraftig kortslutning 02.01.2015 Ændring af erstatningsansvarsloven om erhvervsevnetab til studerende Ændring af erstatningsansvarsloven om erhvervsevnetab til studerende 18.12.2014 Arbejdsgiver ansvarlig for at en vaskeriansat fik vaskesæk ned over sig Arbejdsgiver ansvarlig for at en vaskeriansat fik vaskesæk ned over sig 19.11.2014 Arbejdsgiver frifundet for skade i ansats skulder Arbejdsgiver frifundet for skade i ansats skulder 04.11.2014 Arbejdsgiver ansvarlig for defekt i lastbils liftsystem Arbejdsgiver ansvarlig for defekt i lastbils liftsystem 23.10.2014 Vestre Landsret ændrer byretsdom om årsagssammenhæng Vestre Landsret ændrer byretsdom om årsagssammenhæng 21.10.2014 Asfaltfabrik ansvarlig for materialesvigt Asfaltfabrik ansvarlig for materialesvigt 29.08.2014 Eget pensionsbidrag dækkes også ved efterbetaling efter individuel kontrakt. Eget pensionsbidrag dækkes også ved efterbetaling efter individuel kontrakt. 15.07.2014 Arbejdsgiver ansvarlig for erfaren medarbejders fald Arbejdsgiver ansvarlig for erfaren medarbejders fald 04.07.2014 Forsikringsselskabers grundløse klager til Ankestyrelsen nedsætter skadelidtes erstatningskrav Forsikringsselskabers grundløse klager til Ankestyrelsen nedsætter skadelidtes erstatningskrav 30.06.2014 Ankestyrelsen underkendes i principiel dom om lungekræft og rygning Ankestyrelsen underkendes i principiel dom om lungekræft og rygning 27.06.2014 Bjørst og Rosberg & Haug flytter sammen Bjørst og Rosberg & Haug flytter sammen 26.06.2014 Alvorlige fejl i Arbejdsskadestyrelsens kvalitet Alvorlige fejl i Arbejdsskadestyrelsens kvalitet 24.06.2014 Forsikringsselskab fik ikke tilsidesat skadelidtes erhvervsevnetabsafgørelse Forsikringsselskab fik ikke tilsidesat skadelidtes erhvervsevnetabsafgørelse 20.06.2014 Ankestyrelsen underkendes vedrørende rotator cuff lidelse. Ankestyrelsen underkendes vedrørende rotator cuff lidelse. 18.06.2014 Højesteret pålægger dækfirma ansvar for kundes skade Højesteret pålægger dækfirma ansvar for kundes skade 11.06.2014 Arbejdsgiver frifundet for chaufførs skade Arbejdsgiver frifundet for chaufførs skade 04.06.2014 Genoptagelse af arbejdsskadesag og tabsbegrænsning Genoptagelse af arbejdsskadesag og tabsbegrænsning 27.05.2014 Arbejdsgiver frifundet på grund af skadelidtes “tanketorsk” Arbejdsgiver frifundet på grund af skadelidtes “tanketorsk” 19.05.2014 Højesteret tilkender efterladt erstatning for psykisk skade Højesteret tilkender efterladt erstatning for psykisk skade 15.05.2014 Læssested ansvarlig for chaufførs ulykke. Efterfølgende videoovervågning ikke tillagt betydning. Læssested ansvarlig for chaufførs ulykke. Efterfølgende videoovervågning ikke tillagt betydning. 08.05.2014 Arbejdsgiveransvar for fald på trappe Arbejdsgiveransvar for fald på trappe 06.05.2014 Ankestyrelsen pålagt at anerkende rengøringsassistents dobbeltsidige skulderlidelse. Ankestyrelsen pålagt at anerkende rengøringsassistents dobbeltsidige skulderlidelse. 29.04.2014 Arbejdsgiver ansvarlig for armlidelse efter mangeårigt entreprenørarbejde Arbejdsgiver ansvarlig for armlidelse efter mangeårigt entreprenørarbejde 14.04.2014 Vestre Landsret tilsidesætter Ankestyrelsen vurdering af erhvervsevnetab i arbejdsskadesag Vestre Landsret tilsidesætter Ankestyrelsen vurdering af erhvervsevnetab i arbejdsskadesag 04.04.2014 Højesteret har afvist at nedsætte differencekrav Højesteret har afvist at nedsætte differencekrav 03.04.2014 Arbejdsskadestyrelsen ændrer praksis og inddrager efterlønspræmier i årslønsfastsættelse Arbejdsskadestyrelsen ændrer praksis og inddrager efterlønspræmier i årslønsfastsættelse 24.03.2014 Bortvisning af medarbejder uberettiget Bortvisning af medarbejder uberettiget 21.02.2014 Højesterets praksis om fremlæggelse af speciallægeerklæringer Højesterets praksis om fremlæggelse af speciallægeerklæringer 12.02.2014 Arbejdsgiver ansvarlig for ansats fald over slange Arbejdsgiver ansvarlig for ansats fald over slange 01.01.2014 Regulering af satser i EAL for 2014 Regulering af satser i EAL for 2014 14.10.2013 Erstatning – kreditorbeskyttelse Erstatning – kreditorbeskyttelse 22.08.2013 Efterlønspræmier er erhvervsmæssig indkomst Efterlønspræmier er erhvervsmæssig indkomst 15.05.2013 Arbejdsgiver ansvarlig for ansats lænderyglidelse Arbejdsgiver ansvarlig for ansats lænderyglidelse 14.05.2013 Spørgsmål om funktionsevne kunne ikke stilles til Retslægerådet Spørgsmål om funktionsevne kunne ikke stilles til Retslægerådet 16.04.2013 Personskadeerstatning; kreditorbeskyttelse opretholdt Personskadeerstatning; kreditorbeskyttelse opretholdt 11.04.2013 Psykisk lidelse – arbejdsgiveransvar Psykisk lidelse – arbejdsgiveransvar 14.02.2013 Hovedentreprenør ansvarlig. Hovedentreprenør ansvarlig. 13.02.2013 Arbejdsgiver ansvarlig for elektrikers ulykke med strømførende kabel Arbejdsgiver ansvarlig for elektrikers ulykke med strømførende kabel 12.02.2013 Ankestyrelsen pålagt at anerkende en arbejdsulykke Ankestyrelsen pålagt at anerkende en arbejdsulykke 23.11.2012 Arbejdskadestyrelsens afgørelse om erhvervsevnetab tilsidesat Arbejdskadestyrelsens afgørelse om erhvervsevnetab tilsidesat 14.11.2012 Erstatning til arbejdsskadet tjenestemand Erstatning til arbejdsskadet tjenestemand 11.06.2012 Arbejdsgiver ansvarlig for ansats handling i ulønnet pause Arbejdsgiver ansvarlig for ansats handling i ulønnet pause 06.06.2012 Afviste sager om skulderlidelser kan genoptages Afviste sager om skulderlidelser kan genoptages 06.06.2012 Arbejdsgiver ansvarlig for tungt løft Arbejdsgiver ansvarlig for tungt løft 21.05.2012 Arbejdsgiver ansvarlig for medarbejders fald fra tag Arbejdsgiver ansvarlig for medarbejders fald fra tag 25.04.2012 Ikke tilbagebetaling af udbetalt arbejdsskadeerstatning Ikke tilbagebetaling af udbetalt arbejdsskadeerstatning 16.04.2012 Ankestyrelsen havde ikke løftet bevisbyrde for nedsættelse af méngrad Ankestyrelsen havde ikke løftet bevisbyrde for nedsættelse af méngrad 12.03.2012 Arbejdsgiver ansvarlig for ansats fald på produktionsgulv Arbejdsgiver ansvarlig for ansats fald på produktionsgulv 01.03.2012 Arbejdsgiver ansvarlig for erfaren medarbejders fald hos kunde Arbejdsgiver ansvarlig for erfaren medarbejders fald hos kunde 28.02.2012 Dødsulykke – erstatning ikke nedsat på grund af egen skyld Dødsulykke – erstatning ikke nedsat på grund af egen skyld 27.02.2012 Højesteretsdom – ansvar for tungt løft Højesteretsdom – ansvar for tungt løft 17.02.2012 Gartneri ansvarlig for ulykke med fuldautomatisk afstandsrobot Gartneri ansvarlig for ulykke med fuldautomatisk afstandsrobot 18.01.2012 Arbejdsgiver ansvar for kørsel med trillebør Arbejdsgiver ansvar for kørsel med trillebør 17.01.2012 Arbejdsgiver ansvarlig ved ansats tab af skarp kniv Arbejdsgiver ansvarlig ved ansats tab af skarp kniv 08.01.2012 Arbejdsgiver ansvarlig for fald på grund af manglende dræning. Arbejdsgiver ansvarlig for fald på grund af manglende dræning. 08.01.2012 Ikke forældelse af erstatningskrav. Ikke forældelse af erstatningskrav. 21.12.2011 Ingen pligt til at sagsbehandle for uorganiserede Ingen pligt til at sagsbehandle for uorganiserede 15.06.2011 Ændring af reglerne om tabt arbejdsfortjeneste Ændring af reglerne om tabt arbejdsfortjeneste 17.05.2011 Selvtræning er tilstrækkelig “lægebehandling” for at få svie- og smertegodtgørelse. Selvtræning er tilstrækkelig “lægebehandling” for at få svie- og smertegodtgørelse. 16.03.2011 Arbejdsgiveransvar for manglende instruktion Arbejdsgiveransvar for manglende instruktion 22.02.2011 Arbejdsgiver ansvarlig for erfaren tømrers arbejdsulykke Arbejdsgiver ansvarlig for erfaren tømrers arbejdsulykke 22.02.2011 Tabt arbejdsfortjeneste frem til tidspunktet for Arbejdsskadestyrelsens afgørelse om erhvervsevnetab Tabt arbejdsfortjeneste frem til tidspunktet for Arbejdsskadestyrelsens afgørelse om erhvervsevnetab 08.02.2011 Arbejdsgiveransvar – arbejdsbetinget lidelse Arbejdsgiveransvar – arbejdsbetinget lidelse 07.02.2011 Arbejdsgiveransvar for arbejdsbetinget lidelse Arbejdsgiveransvar for arbejdsbetinget lidelse 13.12.2010 Arbejdsgiver ansvarlig for ansats arbejdsulykke Arbejdsgiver ansvarlig for ansats arbejdsulykke 14.10.2010 Arbejdsgiver ansvarlig for ansats fald fra stige Arbejdsgiver ansvarlig for ansats fald fra stige 24.09.2010 Zoologisk Have ansvarlig for ponyspark Zoologisk Have ansvarlig for ponyspark 19.08.2010 Højesteret underkender Ankestyrelsen vedr. deltidsansatte Højesteret underkender Ankestyrelsen vedr. deltidsansatte 19.08.2010 Højesteret underkender krav om diagnose Højesteret underkender krav om diagnose 18.08.2010 Hovedentreprenør ansvarlig for arbejdsulykke hos underentreprenør Hovedentreprenør ansvarlig for arbejdsulykke hos underentreprenør 28.07.2010 Svie- og smertegodtgørelse under delvis sygemelding Svie- og smertegodtgørelse under delvis sygemelding 19.03.2010 Grundejeransvar Grundejeransvar 15.03.2010 Opsigelse af gravid i strid med ligebehandlingsloven Opsigelse af gravid i strid med ligebehandlingsloven 10.03.2010 Tabt arbejdsfortjeneste til Arbejdsskadestyrelsens afgørelse om erhvervsevnetab Tabt arbejdsfortjeneste til Arbejdsskadestyrelsens afgørelse om erhvervsevnetab 12.02.2010 Arbejdsgiver ansvarlig for bæring af gulvslibemaskine Arbejdsgiver ansvarlig for bæring af gulvslibemaskine 12.02.2010 Arbejdsgiver ansvarlig for erfaren ansats stigeulykke Arbejdsgiver ansvarlig for erfaren ansats stigeulykke 18.12.2009 Periodisering af tabt arbejdsfortjeneste Periodisering af tabt arbejdsfortjeneste 07.12.2009 Højesteret tilsidesætter Ankestyrelsen Højesteret tilsidesætter Ankestyrelsen 23.11.2009 Landsretsdom vedrørende bevisbyrden for omstændighederne ved en arbejdsulykke Landsretsdom vedrørende bevisbyrden for omstændighederne ved en arbejdsulykke 18.11.2009 Højesteret tilsidesætter Ankestyrelsens principudtalelse Højesteret tilsidesætter Ankestyrelsens principudtalelse 18.11.2009 Højesteretsdomme: Principielle afgørelser om periodisering af tabt arbejdsfortjeneste Højesteretsdomme: Principielle afgørelser om periodisering af tabt arbejdsfortjeneste 06.10.2009 Arbejdsgiveransvar for ansats erhvervssygdom Arbejdsgiveransvar for ansats erhvervssygdom 04.09.2009 Højesteretsdom om tabt arbejdsfortjeneste i ferieperiode Højesteretsdom om tabt arbejdsfortjeneste i ferieperiode 05.08.2009 Arbejdsgiver ansvarlig for ansats ulykke ved pressemaskine Arbejdsgiver ansvarlig for ansats ulykke ved pressemaskine 02.07.2009 Perioden for tabt arbejdsfortjeneste og krav til årsagssammenhæng Perioden for tabt arbejdsfortjeneste og krav til årsagssammenhæng 27.05.2009 Årsagssammenhæng Årsagssammenhæng 13.03.2009 Årsagssammenhæng mellem ulykke og erhvervsevnetab på 65 % Årsagssammenhæng mellem ulykke og erhvervsevnetab på 65 % 03.03.2009 Arbejdsgiver ansvarlig for erfaren chaufførs arbejdsulykke Arbejdsgiver ansvarlig for erfaren chaufførs arbejdsulykke 27.02.2009 Arbejdsgiver erstatningsansvarlig for ansats stigeulykke Arbejdsgiver erstatningsansvarlig for ansats stigeulykke 03.12.2008 Fremlæggelse af lægejournal Fremlæggelse af lægejournal 01.12.2008 Grundejeransvar Grundejeransvar 25.09.2008 Forlængelse af uddannelse Forlængelse af uddannelse 01.09.2008 Ikke skadelidtes risiko, at kommunens sagsbehandling var langsommelig Ikke skadelidtes risiko, at kommunens sagsbehandling var langsommelig 27.06.2008 Erhvervsevnetab på 75 % fra piskesmæld Erhvervsevnetab på 75 % fra piskesmæld 21.05.2008 Forudbestående lidelser uden betydning for fastsættelsen af erhvervsevnetab Forudbestående lidelser uden betydning for fastsættelsen af erhvervsevnetab 21.05.2008 Østre Landsret tilsidesætter Ankestyrelsens skønsmæssige vurdering af erhvervsevnetab i arbejdsskadesag Østre Landsret tilsidesætter Ankestyrelsens skønsmæssige vurdering af erhvervsevnetab i arbejdsskadesag 11.03.2008 Højesteretsdom om perioden for erstatning for tabt arbejdsfortjeneste Højesteretsdom om perioden for erstatning for tabt arbejdsfortjeneste 16.01.2008 Erhvervsevnetabserstatning tilkendt med tilbagevirkende kraft Erhvervsevnetabserstatning tilkendt med tilbagevirkende kraft 12.07.2007 Arbejdsgiveransvar for erfaren chauffør Arbejdsgiveransvar for erfaren chauffør 05.07.2007 Arbejdsgiveransvar – kantsikring – kørsel med motortrillebør Arbejdsgiveransvar – kantsikring – kørsel med motortrillebør 26.04.2007 Glatførebekæmpelse – arbejdsgiveransvar Glatførebekæmpelse – arbejdsgiveransvar 30.03.2007 Omvendt bevisbyrde ved forskriftstilsidesættelse Omvendt bevisbyrde ved forskriftstilsidesættelse 02.03.2007 Påregneligt for arbejdsgiver at der blev brugt uforsvarlig metode Påregneligt for arbejdsgiver at der blev brugt uforsvarlig metode 28.02.2007 Perioden for tabt arbejdsfortjeneste Perioden for tabt arbejdsfortjeneste 19.12.2006 Arbejdsskadesikring – erhvervsevnetab – forudbestående lidelses betydning Arbejdsskadesikring – erhvervsevnetab – forudbestående lidelses betydning 11.10.2006 Arbejdsskadeansvar – faldt over metaltråd Arbejdsskadeansvar – faldt over metaltråd 22.09.2006 Arbejdsgiveransvar ved flytning af so Arbejdsgiveransvar ved flytning af so 01.03.2005 Arbejdsskadestyrelsen kan ikke udtale sig om hvornår det var muligt at skønne over erhvervsevnetabet efter erstatningsansvarsloven. Arbejdsskadestyrelsen kan ikke udtale sig om hvornår det var muligt at skønne over erhvervsevnetabet efter erstatningsansvarsloven. 28.01.2005 Arbejdsskade – nedspring var ikke et ulykkestilfælde omfattet af den dagældende arbejdsskadesikringslov. Arbejdsskade – nedspring var ikke et ulykkestilfælde omfattet af den dagældende arbejdsskadesikringslov. 10.01.2005 Funktionærloven fandt ikke anvendelse mellem familieplejer og kommunen. Funktionærloven fandt ikke anvendelse mellem familieplejer og kommunen. 06.01.2005 Funktionær kunne betragte sig som fritstillet. Funktionær kunne betragte sig som fritstillet. 20.12.2004 Bortvisning uberettiget – passivitet. Bortvisning uberettiget – passivitet. 20.12.2004 Lønmodtagernes Garantifond – krav på pensionsbidrag var ikke forfulgt uden ugrundet ophold. Lønmodtagernes Garantifond – krav på pensionsbidrag var ikke forfulgt uden ugrundet ophold. 17.12.2004 Bortvisning af ansat uberettiget. Bortvisning af ansat uberettiget. 26.11.2004 Opsigelse under barselsorlov. Opsigelse under barselsorlov. 08.10.2004 Bortvisning uberettiget – mangelfuldt ansættelsesbevis. Bortvisning uberettiget – mangelfuldt ansættelsesbevis. 30.09.2004 Overarbejdsbetaling – ansættelsesbevis. Overarbejdsbetaling – ansættelsesbevis. 03.06.2004 Arbejdsskade – ikke fradrag i erstatningskravet for ferie. Arbejdsskade – ikke fradrag i erstatningskravet for ferie. 23.12.2003 Arbejdsskade – erhvervsevnetab og fleksjob Arbejdsskade – erhvervsevnetab og fleksjob 18.11.2003 Ansættelsesbevis – godtgørelse ved ansættelse på under 1 måned. Ansættelsesbevis – godtgørelse ved ansættelse på under 1 måned. 02.09.2003 Kommune pålagt erstatningsansvar for smøl – bevisbyrde. Kommune pålagt erstatningsansvar for smøl – bevisbyrde. 27.11.2002 Arbejdsskadeerstatning – forældelse Arbejdsskadeerstatning – forældelse 25.09.2002 Ryglidelse – senfølger – årsagssammenhæng Ryglidelse – senfølger – årsagssammenhæng 19.08.2002 Arbejdsskade – ansvar og årsagssammenhæng Arbejdsskade – ansvar og årsagssammenhæng 17.06.2002 Principiel højesteretsdom om erhvervsevnetabserstatning efter arbejdsskadesikringsloven Principiel højesteretsdom om erhvervsevnetabserstatning efter arbejdsskadesikringsloven 07.06.2002 Arbejdsskade – årsagssammenhæng og forældelse Arbejdsskade – årsagssammenhæng og forældelse

Nyhedsbrev

Skriv dine kontaktoplysninger for at modtage vores nyhedsbrev.

Kontakt

Vi behandler din henvendelse sikkert, hurtigt og fortroligt.

Alle medarbejdere hos Advokatfirmaet Bjørst er underlagt tavshedspligt, og vi følger de advokatetiske regler, der er fastlagt af Advokatsamfundet. Reglerne kan læses på www.advokatsamfundet.dk. Vi henviser i øvrigt til hjemmesidens oplysninger om ”Persondatalovgivningen” vedrørende vores håndtering af persondata.

Kontakt