Tilbage

Alle nyheder

Skønsmæssig fastsat erstatning for tabt arbejdsfortjeneste 24.09.2021 Skønsmæssig fastsat erstatning for tabt arbejdsfortjeneste Ikke indtrædelsesret i midlertidig erhvervsevnetabsydelse 23.08.2021 Ikke indtrædelsesret i midlertidig erhvervsevnetabsydelse Psykisk indirekte skade ikke erstatningsberettiget 19.08.2021 Psykisk indirekte skade ikke erstatningsberettiget Arbejdsgiver fundet ansvarlig for tømrerlærlings tilskadekomst 16.07.2021 Arbejdsgiver fundet ansvarlig for tømrerlærlings tilskadekomst Arbejdsgiver ikke ansvarlig for nyansats fald (anket) 16.06.2021 Arbejdsgiver ikke ansvarlig for nyansats fald (anket) Krav ikke fremsat for sent over for Erstatningsnævnet 07.06.2021 Krav ikke fremsat for sent over for Erstatningsnævnet Arbejdsgiver ansvarlig. Svie- og smertetakst på stævnings-tidspunktet. 03.06.2021 Arbejdsgiver ansvarlig. Svie- og smertetakst på stævnings-tidspunktet. Arbejdsgiver ansvarlig for medarbejders tilskadekomst i forbindelse med fald af en kædekasse (anket) 12.05.2021 Arbejdsgiver ansvarlig for medarbejders tilskadekomst i forbindelse med fald af en kædekasse (anket) Arbejdsgiver ansvarlig for pedelmedhjælpers tilskadekomst i forbindelse med løft af løvsæk 05.05.2021 Arbejdsgiver ansvarlig for pedelmedhjælpers tilskadekomst i forbindelse med løft af løvsæk Arbejdsskademyndighederne var 26 år om at træffe den rigtige afgørelse 23.04.2021 Arbejdsskademyndighederne var 26 år om at træffe den rigtige afgørelse Forsvaret ikke ansvarlig for værnepligtigs slag mod hovedet under øvelse 16.04.2021 Forsvaret ikke ansvarlig for værnepligtigs slag mod hovedet under øvelse Tabt arbejdsfortjeneste indtil AES udtalelse – ikke erstatning i mulig ferieperiode (anket) 26.03.2021 Tabt arbejdsfortjeneste indtil AES udtalelse – ikke erstatning i mulig ferieperiode (anket)