Tilbage

Alle nyheder

Opsigelse under barselsorlov. 26.11.2004 Opsigelse under barselsorlov. Bortvisning uberettiget – mangelfuldt ansættelsesbevis. 08.10.2004 Bortvisning uberettiget – mangelfuldt ansættelsesbevis. Overarbejdsbetaling – ansættelsesbevis. 30.09.2004 Overarbejdsbetaling – ansættelsesbevis. Arbejdsskade – ikke fradrag i erstatningskravet for ferie. 03.06.2004 Arbejdsskade – ikke fradrag i erstatningskravet for ferie. Arbejdsskade – erhvervsevnetab og fleksjob 23.12.2003 Arbejdsskade – erhvervsevnetab og fleksjob Ansættelsesbevis – godtgørelse ved ansættelse på under 1 måned. 18.11.2003 Ansættelsesbevis – godtgørelse ved ansættelse på under 1 måned. Kommune pålagt erstatningsansvar for smøl – bevisbyrde. 02.09.2003 Kommune pålagt erstatningsansvar for smøl – bevisbyrde. Arbejdsskadeerstatning – forældelse 27.11.2002 Arbejdsskadeerstatning – forældelse Ryglidelse – senfølger – årsagssammenhæng 25.09.2002 Ryglidelse – senfølger – årsagssammenhæng Arbejdsskade – ansvar og årsagssammenhæng 19.08.2002 Arbejdsskade – ansvar og årsagssammenhæng Principiel højesteretsdom om erhvervsevnetabserstatning efter arbejdsskadesikringsloven 17.06.2002 Principiel højesteretsdom om erhvervsevnetabserstatning efter arbejdsskadesikringsloven Arbejdsskade – årsagssammenhæng og forældelse 07.06.2002 Arbejdsskade – årsagssammenhæng og forældelse