Tilbage

Alle nyheder

Landsretten frifandt arbejdsgiver for ansvar ved chaufførs knæskade 29.10.2021 Landsretten frifandt arbejdsgiver for ansvar ved chaufførs knæskade Arbejdsgiver ikke ansvarlig for tømrers fald fra tag 27.10.2021 Arbejdsgiver ikke ansvarlig for tømrers fald fra tag Skønsmæssig fastsat erstatning for tabt arbejdsfortjeneste 24.09.2021 Skønsmæssig fastsat erstatning for tabt arbejdsfortjeneste Ikke indtrædelsesret i midlertidig erhvervsevnetabsydelse 23.08.2021 Ikke indtrædelsesret i midlertidig erhvervsevnetabsydelse Psykisk indirekte skade ikke erstatningsberettiget 19.08.2021 Psykisk indirekte skade ikke erstatningsberettiget Arbejdsgiver fundet ansvarlig for tømrerlærlings tilskadekomst 16.07.2021 Arbejdsgiver fundet ansvarlig for tømrerlærlings tilskadekomst Arbejdsgiver ikke ansvarlig for nyansats fald (anket) 16.06.2021 Arbejdsgiver ikke ansvarlig for nyansats fald (anket) Krav ikke fremsat for sent over for Erstatningsnævnet 07.06.2021 Krav ikke fremsat for sent over for Erstatningsnævnet Arbejdsgiver ansvarlig. Svie- og smertetakst på stævnings-tidspunktet. 03.06.2021 Arbejdsgiver ansvarlig. Svie- og smertetakst på stævnings-tidspunktet. Arbejdsgiver ansvarlig for pedelmedhjælpers tilskadekomst i forbindelse med løft af løvsæk 05.05.2021 Arbejdsgiver ansvarlig for pedelmedhjælpers tilskadekomst i forbindelse med løft af løvsæk Arbejdsskademyndighederne var 26 år om at træffe den rigtige afgørelse 23.04.2021 Arbejdsskademyndighederne var 26 år om at træffe den rigtige afgørelse Forsvaret ikke ansvarlig for værnepligtigs slag mod hovedet under øvelse 16.04.2021 Forsvaret ikke ansvarlig for værnepligtigs slag mod hovedet under øvelse