Tilbage

Alle nyheder

Arbejdsgiver ansvarlig. Svie- og smertetakst på stævnings-tidspunktet. 03.06.2021 Arbejdsgiver ansvarlig. Svie- og smertetakst på stævnings-tidspunktet. Arbejdsgiver ansvarlig for pedelmedhjælpers tilskadekomst i forbindelse med løft af løvsæk 05.05.2021 Arbejdsgiver ansvarlig for pedelmedhjælpers tilskadekomst i forbindelse med løft af løvsæk Arbejdsskademyndighederne var 26 år om at træffe den rigtige afgørelse 23.04.2021 Arbejdsskademyndighederne var 26 år om at træffe den rigtige afgørelse Forsvaret ikke ansvarlig for værnepligtigs slag mod hovedet under øvelse 16.04.2021 Forsvaret ikke ansvarlig for værnepligtigs slag mod hovedet under øvelse Tabt arbejdsfortjeneste indtil AES udtalelse – ikke erstatning i mulig ferieperiode (anket) 26.03.2021 Tabt arbejdsfortjeneste indtil AES udtalelse – ikke erstatning i mulig ferieperiode (anket) Fra 0 procent til 60 procent erhvervsevnetab 23.02.2021 Fra 0 procent til 60 procent erhvervsevnetab Ulykke under transport til arbejde var ikke omfattet af arbejdsskadesikringsloven 10.02.2021 Ulykke under transport til arbejde var ikke omfattet af arbejdsskadesikringsloven Ankestyrelsen kunne afværge nederlag i retten ved at genoptage sagen 11.01.2021 Ankestyrelsen kunne afværge nederlag i retten ved at genoptage sagen EAL beløb pr. 1. januar 2021 29.12.2020 EAL beløb pr. 1. januar 2021 Styrelsen for Patientklager udtrykker kritik af lægevagten og hospital i forbindelse med chefredaktørs død. 25.11.2020 Styrelsen for Patientklager udtrykker kritik af lægevagten og hospital i forbindelse med chefredaktørs død. Arbejdsgiver var erstatningsansvarlig for bygningssnedkers tilskadekomst på arbejdet 27.10.2020 Arbejdsgiver var erstatningsansvarlig for bygningssnedkers tilskadekomst på arbejdet Arbejdsskadeansvarssag – udmåling 22.09.2020 Arbejdsskadeansvarssag – udmåling