Tilbage

Alle nyheder

Busselskab ikke ansvarlig for chaufførs ulykke 06.11.2019 Busselskab ikke ansvarlig for chaufførs ulykke Arbejdsskadesikringslovens ulykkesdefinition ændres 1. januar 2020 på baggrund af to højesteretsdomme, som ikke afspejlede Folketingets intentioner om at flere arbejdsskader skulle anerkendes 24.09.2019 Arbejdsskadesikringslovens ulykkesdefinition ændres 1. januar 2020 på baggrund af to højesteretsdomme, som ikke afspejlede Folketingets intentioner om at flere arbejdsskader skulle anerkendes Ankenævnet for Patienterstatningen fik medhold i, at en skadelidt ikke havde krav på erstatning for erhvervsevnetab 04.09.2019 Ankenævnet for Patienterstatningen fik medhold i, at en skadelidt ikke havde krav på erstatning for erhvervsevnetab Bevislempelse for årsagssammenhæng i patientskadesag 27.08.2019 Bevislempelse for årsagssammenhæng i patientskadesag Arbejdstilsynet og Videncenter for Arbejdsmiljø sætter fokus på at ansatte i bl.a. Kriminalforsorgen og psykiatrien risikerer PTSD 06.08.2019 Arbejdstilsynet og Videncenter for Arbejdsmiljø sætter fokus på at ansatte i bl.a. Kriminalforsorgen og psykiatrien risikerer PTSD Arbejdsgiver ansvarlig for malers fald fra stige 12.06.2019 Arbejdsgiver ansvarlig for malers fald fra stige Arbejdsgiver ansvar for stilladsarbejders skade efter væltning med truck 02.05.2019 Arbejdsgiver ansvar for stilladsarbejders skade efter væltning med truck Østre Landsrets kendelse om værneting i Danmark for udenlandsk chaufførs krav mod udenlandsk arbejdsgiver 23.04.2019 Østre Landsrets kendelse om værneting i Danmark for udenlandsk chaufførs krav mod udenlandsk arbejdsgiver Arbejdsskadesikringslovens ulykkesdefinition foreslås genoprettet 01.04.2019 Arbejdsskadesikringslovens ulykkesdefinition foreslås genoprettet Arbejdsgiver ansvarlig for uforsvarlig flytning af vindueskvist 25.03.2019 Arbejdsgiver ansvarlig for uforsvarlig flytning af vindueskvist Ansvar for arbejdsgiver og ikke grundlag for at afskære tabt arbejdsfortjeneste. 18.02.2019 Ansvar for arbejdsgiver og ikke grundlag for at afskære tabt arbejdsfortjeneste. Årsagssammenhæng mellem strømstød og nervegener i ansigt og hoved. 08.02.2019 Årsagssammenhæng mellem strømstød og nervegener i ansigt og hoved.