26.06.2014

Alvorlige fejl i Arbejdsskadestyrelsens kvalitet

I efteråret 2013 blev Arbejdsskadestyrelsen fra flere sider kritiseret for at prioritere kvantitet frem for kvalitet i afgørelserne.

Arbejdsskadestyrelsen afviste kritikken, men bad alligevel Kammeradvokaten om at undersøge sagsbehandlingen.

Kammeradvokatens undersøgelse er nu offentliggjort og rejser alvorlig kritik af sagsbehandlingen i Arbejdskadestyrelsen i en betydelig del af de undersøgte sager.

Læs Kammeradvokatens redegørelse her

Kontaktperson: Henrik Juel Halberg