04.09.2019

Ankenævnet for Patienterstatningen fik medhold i, at en skadelidt ikke havde krav på erstatning for erhvervsevnetab

Retten i Randers har den 29. august 2019 afsagt dom i en sag anlagt mod Ankenævnet for Patienterstatningen vedrørende om der var krav på erhvervsevnetab.

En erstatningsberettiget havde i forbindelse med en drøftelse med kommunen oplyst, at han forventede at arbejde frem til han kunne på pension.

Dette fortolkede Ankenævnet for Patienterstatningen på den måde, at den erstatningsberettigede kun ville arbejde frem til han kun gå på pension.

Ankenævnet for Patienterstatningen fandt endvidere ikke, at der var sket en afklaring af den erstatningsberettigede erhvervsevne inden han nåede pensionsalderen som 65 år.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring havde i en vejledende udtalelse vurderet den erstatningsberettigedes erhversevnetab til 65%. Som blev fastholdt efter genforelæggelse.

Retten frifandt Ankenævnet for Patienterstatningen med den begrundelse, at han efter patientskaden var indtrådt meddelte at han ville overgå til folkepension når han kunne, at det var normalt at medarbejdere i branchen arbejdede indtil pensionsalderen og da han på pensionstidspunktet ikke var erhvervsafklaret endnu.

DOMMEN ER ANKET.

Se dommen her

Kontaktperson: Christian Riewe