02.07.2015

Ankestyrelsen frifundet – ikke arbejdsskade. Fortolkning af U.2014.452H.

Vestre Landsret frifandt Ankestyrelsen den 24. juni 2015 i en sag om anerkendelse af en arbejdsskade.

Skadelidte forvred sin ryg, da en kasse på et samlebånd satte sig fast. Det var nødvendigt med fysioterapibehandling og kiropraktorbehandling efter skaden for at opnå bedst mulig helbredelse. Retslægerådet bekræftede, at behandlingen var nødvendig for at opnå bedst mulig helbredelse.

Landsrettens flertal fandt, at der ikke var tale om en skade, der skulle anerkendes efter arbejdsskadesikringsloven. Landsrettens flertal lagde vægt på, at Ankestyrelsens lægekonsulent vurderede, at muskelskaden ville gå væk uden behandling. Derfor blev Ankestyrelsen frifundet.

Landsrettens mindretal lagde vægt på, at det var nødvendigt med behandling for at opnå bedst mulig helbredelse. Landsrettens mindretal ville derfor anerkende skaden.

Byretten havde anerkendt skaden som omfattet af arbejdsskadesikringsloven.

Sagen er indbragt for Højesteret efter 3. instansbevilling med henblik på at Højesteret får lejlighed til at fortolke rækkevidden af U.2014.452H.

Kontaktperson: Henrik J. M. Halberg