11.01.2021

Ankestyrelsen kunne afværge nederlag i retten ved at genoptage sagen

Højesteret den 11. januar 2021 afsagt dom i en sag, hvor Ankestyrelsen var stævnet med påstand om anerkendelse af et erhvervsevnetab på 80% efter arbejdsskadesikringsloven.

I stedet for tage bekræftende til genmæle genoptog Ankestyrelsen arbejdsskadesagen og anerkendte et erhvervsevnetab på 80%.

Ankestyrelsen påstod herefter at skadelidte skulle hæve retssagen, da skadelidte ikke længere havde retlig interesse i søgsmålet, selvom Ankestyrelsen var enig i at skadelidte havde fået medhold i den påstand der blev nedlagt i stævningen og at skadelidte skulle have tilkendt sagsomkostninger.

Højesteret fulgte Ankestyrelsens synspunkt.

Landsretten var nået til samme resultat.

Se dommen her

Kontaktperson: Henrik J. M. Halberg