07.06.2016

Ansættelsesbevis mangelfuldt – princip om drikke-øl

Retten i Glostrup har i dag den 7. juni 2016 afsagt dom om et efterbetalingskrav efter en ansættelse.

En tjener fremsatte krav om efterbetaling af løn og feriepenge i en opsigelsesperiode, ledighedsdage og godtgørelse for mangelfuldt ansættelsesbevis.

Arbejdsgiver påstod, at tjeneren havde sagt op og at der i tjenerens krav på opsigelsesløn kunne ske modregning af såkaldte drikke-øl.

Retten lagde til grund, at tjeneren ikke selv havde sagt op og derfor havde krav på løn i opsigelsesperioden og ledighedsdage.

Om drikkeøl – som var en praksis om at de ansatte uden betaling kunne drikke op til 5 øl i løbet af en vagt – bemærkede retten:

Den manglende beskrivelse i ansættelseskontrakten af “drikkeøl-princippet” findes at komme sagsøgte som arbejdsgiver til skade. Betingelserne for modregning fra sagsøgtes side er således ikke til stede.

Retten fandt endvidere arbejdsgiver pligtig at betale 10.000 kr. i godtgørelse for mangelfuldt ansættelsesbevis, da drikkeøl-princippet ikke var beskrevet i kontrakten, ligesom det ikke i kontrakten var beskrevet, at tjeneren udover sine opgaver som tjener skulle gøre rent og have særskilt betaling for rengøringen.

Kontaktperson: Christian Riewe