08.11.2016

Ansvar for arbejdsgiver for erfaren medarbejders fald

Retten i Herning afsagde den 8. november 2016 dom i en sag mod en arbejdsgiver, hvor den ansatte i forbindelse med oprydning i en bygning, der var brændt, faldt over et stykke jern, der er stak op fra underlaget.

Den ansatte var erfaren, men kun med erfaring fra nybyggerier. Den jernstump, som den ansatte faldt over var svedet sort på grund af branden og var derfor ikke specielt synlig.

Retten pålagde arbejdsgiver ansvar for manglende instruktion og tilsyn og udtalte:

Retten har i den forbindelse lagt afgørende vægt på, at sagsøgeren ikke havde erfaring med oprydning af nedbrændte ejendomme og ikke modtog nogen særskilt instruktion heri, ligesom han ikke blev særligt advaret om de større farer der var ved, at evt. jernstumper – såvel under oprydningen som efter denne – kunne stikke op af fundamentet, uden at de var specielt synlige. Det ændrer ikke herpå, at det lægges til grund, at sagsøgeren grundet sin generelle erfaring med byggepladser må antages at have vidst, at der i hvert fald ved skillevægge m.v. kunne forekomme tænderstål i fundamentet.

Kontaktperson: Christian Riewe