16.09.2015

Ansvar for arbejdsgiver ved chaufførs udstigning fra varebil.

Vestre Landsret pålagde i dom af 14. september 2015 en arbejdsgiver erstatningsansvar for en ulykke, hvor en chauffør gled på en varebils trinbræt under udstigning.

Chaufføren arbejdede for et værdihåndteringsfirma og skulle stige ud af en varebil bærende på en pengekuffert.

Vestre Landsret lagde til grund, at trinbrættet var slidt og at årsagen til ulykken var, at chaufførens fod gled på trinbrættet.

På den baggrund stadfæstede landsretten dommen fra byretten, som havde pålagt arbejdsgiver erstatningsansvar, idet udstigningen af bilen var forbundet med nærliggende risiko på grund af det slidte trinbræt. Der var ikke grundlag for at nedsætte erstatningen på grund af egen skyld.