02.05.2019

Arbejdsgiver ansvar for stilladsarbejders skade efter væltning med truck

Retten i Glostrup har den 2. maj 2019 afsagt deldom om ansvarsgrundlaget i en sag, hvor en stilladsarbejder væltede med en truck i forbindelse med læsning af stilladsdele på lastbil.

En stilladsarbejder kom alvorligt til skade, da han væltede med den truck han førte i forbindelse med læsning af stilladsdele på en lastbil.

Stilladsarbejderen havde truckcertifikat, men ikke kørt truck i noget væsentligt omfang i tidligere ansættelsesforhold. Stilladsarbejderen kørte ifølge et syn og skøn 17,2 km/t, da han væltede. På pladsen hvor han kørte var der opsat skilte med maksimumhastighed på 15 km/t. På trucken var der imidlertid ikke speedometer.

Trucken væltede til siden, da stilladsarbejderen drejede til den modsatte side. Stilladsarbejderen kom i klemme under trucken og fik knust hoften og anvendte ikke truckens sele.

Arbejdsgiveren havde ikke givet særskilt instruktion i truckkørsel.

Retten pålagde arbejdsgiveren ansvar som følge af manglende instruktion.

Arbejdsgiveren havde inden den civile retssag fået bøde for overtrædelse af arbejdsmiljøloven i straffesag ved Østre Landsret.

Se dommen her