13.12.2010

Arbejdsgiver ansvarlig for ansats arbejdsulykke

Ved dom af den 7. december 2010 omgjorde Vestre Landsret dom fra Byretten i Århus, hvor en arbejdsgiver var blevet frifundet for arbejdsulykke en ansat havde været ude for.

På en forskallingsvæg var der monteret konsoller, hvorpå der lå gangplader. Da forskallingsvæggen blev rejst op viste det sig, at en af konsollerne ikke var monteret i den rigtige højde. På grund heraf ville den ansatte sænke konsollen, så den sad i samme højde som de øvrige. Den ansatte udførte ogaven med at sænke konsollen fra en stige i 2-3 meters højde. I forbindelse med ovennævnte fik den ansatte overbalance, og faldt ned og forstuvede sin ankel.

Fra arbejdsgiverens side blev det gjort gældende, at arbejdsgiveren ikke kunne forudse at den ansatte ville udføre arbejdsopgaven med at håndtere den ca. 25 kg tunge konsol, stående på en stige i 2½ meters højde. Arbejdsgiveren gjorde gældende, at arbejdsopgaven burde være håndteret derved, at forskallingsvæggen skulle være lagt ned, så opgaven kunne være udført fra jorden.

Fra den ansattes side blev det gjort gældende, at det var en sædvanlig og accepteret fremgangsmåde, at udføre opgaven fra en stige.

Modsat Byretten fandt Landsretten, at arbejdsgiveren var ansvarlig for den ansattes ulykke. Landsretten lagde blandt andet på baggrund af vidneforklaringer til grund, at den fremgangsmåde den ansatte anvendte var den de ansatte almindeligvis anvendte. Under hensyntagen til at arbejdsgiveren enten havde accepteret den uforsvarlige fremgangsmåde eller tilsidesat sin pligt til at føre et effektivt tilsyn med arbejdets udførelse, blev arbejdsgiveren fundet ansvarlig for den ansattes ulykke.

Advokatfirmaet Bjørst vurderer at dommen illustrerer, at en arbejdsgiver er ansvarlig for uforsvarlige fremgangsmåder som arbejdsgiveren ved bliver anvendt eller burde vide anvendes ved førelse af almindeligt tilsyn.

Kontaktperson: Christian Riewe