Arbejdsgiver ansvarlig for ansats fald gennem tag 08.08.2017

Arbejdsgiver ansvarlig for ansats fald gennem tag

Retten på Bornholm har den 3. august 2017 afsagt dom i en arbejdsskadesag, hvor en ansat kom til skade, da han faldt gennem et tag i forbindelse med tagarbejde.

Den ansatte skulle nedtage tagplader og stod efter sin egen forklaring uden for bygningen på et bukkestillads og tog plader af. Ulykken skete, da den ansatte stod med en fod på bukkestilladset og en fod på taget. Da han fik overbalance faldt han gennem taget.

Arbejdsgiver bestred hændelsesforløbet, men ikke at den ansatte var faldet ned.

Retten pålagde arbejdsgiver ansvar ved ikke have givet nærmere instruktion om den sikkerhedsmæssige korrekte måde at nedtage tagpladerne på uanset medarbejderen var erfaren.

Dommen er anket.

Se dommen

Kontaktperson: Henrik Juel Halberg