12.02.2014

Arbejdsgiver ansvarlig for ansats fald over slange

Retten i Roskilde afsagde den 10. februar 2014 dom i en sag om en ansats fald over en slange, der lå på gulvet. Slangen var blevet efterladt i forbindelse med demontage af en maskine.

Retten afviste arbejdsgivers påstand om skærpet bevisbyrde for skadelidte. Retten begrundede det med, at arbejdsgiver vidste at der var sket en ulykke og kunne have sikret sig beviser. Ihvertfald kunne arbejdsgiver have sikret sig beviser på det tidspunkt, hvor arbejdsgiver anmeldte ulykken til Arbejdsskadestyrelsen.

Retten pålagde arbejdsgiver ansvar, da arbejdsgiver havde accepteret, at ikke alle dele fra den demonterede maskine var fjernet, og der således fortsat lå dele i nærheden af den ansattes arbejdsområde.

Retten fandt bevisbyrden for årsagssammenhæng løftet ved at ulykken alene havde været udløsende årsag for en sygeperiode, selvom der var flere andre konkurrerende lidelser.

 

Kontaktperson: Henrik J. M. Halberg