12.03.2012

Arbejdsgiver ansvarlig for ansats fald på produktionsgulv

Retten i Hjørring har ved dom af 8. februar 2012 afgjort, at en arbejdsgiver var erstatningsansvarlig for en ansats fald på produktionsgulv, da de udleverede sikkerhedstræsko var glatte.

Skadelidte arbejdede på en fiskefabrik og på ulykkesdagen havde hun været på kontoret for at hente et par nye sikkerhedstræsko, som hun netop havde taget på. Skadelidte gik herefter tilbage til sin arbejdsopgave, der bestod i at køre truck. På vej hen til trucken gled hun pludselig på det fugtige produktionsgulv, da de nye sikkerhedstræsko var glatte.

Skadelidte slog højre knæ ned i en jernkant og ramte hovedet ned i gulvet.

Sikkerhedstræskoene var helt nye og godkendte til produktionsgulve mv.

Arbejdsgiveren gjorde gældende, at arbejdet planlagt tilrettelagt og udført sikkerhedsmæssig forsvarligt, da arbejdsgiveren havde udleveret nye skridsikre sikkerhedstræsko specielt godkendte til levnedsmiddelindustrien. Arbejdsgiveren bestred bl.a., at man have kendskab til problemet med, at de nye træsko var glatte. Der var ikke givet nogen egentlig instruktion fra ledelsens side i, hvordan de ansatte skulle imødekomme problemet med de glatte sikkerhedstræsko.

Efter bevisførelsen lagde retten til grund, at problemet med træskoene var eller burde være kendt af ledelsen.

Retten i Hjørring fandt, at arbejdsgiveren var erstatningsansvarlig bl.a. for ikke at have sikret, at de nye sikkerhedstræsko var skridsikre – også selvom de var typegodkendte til produktionsgulve mv. Retten i Hjørring udtalte bl.a. ?Det fodtøj, der blev anvendt i virksomheden, var stillet til rådighed af sagsøgte og medarbejderne var forpligtede til at anvende det pågældende fodtøj. Da fodtøjet skal anvendes i lokaler, hvor det ikke kan undgås, at gulvene er våde og glatte, må sagsøgte særligt være forpligtet til at sikre, at fodtøjet er skridsikkert?.

Advokatfirmaet Bjørsts kommentarer:
Dommen understreger, at en arbejdsgiver ikke kan komme uden om et erstatningsansvar ved blot at udlevere værnemidler til de ansatte. Arbejdsgiveren har også en forpligtelse til sikre, at de udleverede værnemidlerne fungerer efter hensigten på den konkrete arbejdsplads.

Kontaktperson: Henrik Juel Halberg