19.02.2015

Arbejdsgiver ansvarlig for ansats løft af palle

Retten i Århus har den 18. februar 2015 pålagt arbejdsgiver ansvar for, at ansat rettede på palle, som var kørt skævt på transportbånd.

Retten lagde vægt på, at der ofte var driftsstop og pallerne jævnligt kørte skævt. Retten lagde endvidere vægt på, at de ansatte jævnligt blev kaldt til tranportbåndet af det eksterne firma, som skulle reparere båndet. Endelig lagde retten vægt på, at der ikke var givet instruktion i løfteteknik.

Retten pålagde arbejdsgiver ansvar, da instruktions- og tilsynsforpligtelserne var tilsidesat, da det ikke blev sikret, at der blev givet instruktion og at den var forstået og for ikke at have påtalt, at de ansatte bevægede sig ind i områder nær båndet, hvor der var adgang forbudt.

 

Kontaktperson: Henrik Juel Halberg