12.10.2017

Arbejdsgiver ansvarlig for ansats vrid i knæet mellem to paller

Vestre Landsret har den 11. oktober 2017 stadfæstet Retten i Hernings dom og pålagt arbejdsgiver ansvar for en skade, hvor en lagerarbejder forvred sit knæ mellem to paller.

Den ansatte færdedes i en produktionshal, hvor der var opstillet mange paller. Pallerne stod tæt og det var vanskeligt at komme til at udføre arbejdsopgaven med at skære plastik af pallerne. Der var endvidere travlt i produktionen. Der var ikke en palleløfter til rådighed.

Efter ulykken blev pallerne placeret i en pallereol.

Ulykken skete ved at den ansatte placerede sit ben mellem to paller og overbalance, hvorved han fik et vrid i knæet.

Landsretten pålagde arbejdsgiver ansvar, idet blev lagt til grund, at der generelt var trange pladsforhold og at pallerne burde have været placeret anderledes samt at det ikke var første gang pallerne var placeret på samme måde. Arbejdspladsen var på den baggrund ikke indrettet sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt ligesom der burde have været de nødvendige tekniske hjælpemidler til rådighed.

Se dommen

Kontaktperson: Henrik Juel Halberg