18.12.2014

Arbejdsgiver ansvarlig for at en vaskeriansat fik vaskesæk ned over sig

Østre Landsrets tilkendegav den 17. december 2014, at Retten i Nykøbing Falsters dom af 21. november 2012 ville blive stadfæstet, hvorefter anken blev hævet af arbejdsgiver.

Ved ulykken fik en ansat på et vaskeri en ca. 50 kg. tung ophængt vaskesæk ned over sig, da den utilsigtet åbnede sig.

Retten udtalte, at der påhvilede arbejdsgiver en skærpet forpligtelse til at sikre sig, at vaskesækkene ikke kunne åbne sig utilsigtet da de ansatte arbejdede under de 50-70 kg. tunge vaskesække.

Retten pålagde arbejdsgiver ansvar, da der ikke blev foretaget systematisk kontrol af om låsene virkede korrekt og henset til at låsning var en almindelig og rutineopgaver var der risiko for, at der ikke blev låst korrekt. Der var ikke fra arbejdsgivers side givet instruktion til de ansatte om korrekt aflåsning udover almindelig sidemandsoplæring.

Retten fandt endvidere, at der var årsagssammenhæng, selvom degenerative forandring måtte have bidraget til symptomerne.

Kontaktperson: Henrik Juel Halberg