01.03.2012

Arbejdsgiver ansvarlig for erfaren medarbejders fald hos kunde

Retten i Århus har ved dom af 3. januar 2012 afgjort, at en arbejdsgiver også overfor en meget erfaren medarbejder er ansvarlig for, at relevante hjælpemidler er til rådighed.

Skadelidte var faglært maler med mange års erfaring og blev på ulykkesdagen sendt ud til en privat kunde for at færdiggøre en opgave, hvor der skulle males en væg ved en kvartsvingstrappe.

Han fik at vide, at opgaven hastede, og blev ikke informeret om, at der til arbejdsopgaven skulle medbringes hjælpemidler i form af stige eller stillads.

Ved ankomsten til kunden valgte skadelidte at sætte et stilladsbræt op mellem et trappetrin og en afsats til et vindue, da der ikke var en stige eller et egentligt stillads.

Kunden havde oplyst, at denne metode tidligere havde været brugt af de malere, som havde påbegyndt opgaven.

Skadelidte faldt ned og brækkede hælbenet.

Arbejdsgiveren gjorde gældende, at det ikke var forventeligt, at den erfarne medarbejder ville vælge en uforsvarlig fremgangsmåde, og at skadelidte bare kunne have hentet hjælpemidlerne hos arbejdsgiveren.

Retten udtalte blandt andet, at arbejdsgiveren – selvom skadelidte var en erfaren medarbejder – havde pligt til enten at sørge for, at de nødvendige hjælpemidler var til stede på adressen, eller at give fornøden instruktion om, at han selv skulle medbringe hjælpemidlerne.

Der var ikke grundlag for at nedsætte erstatningen på grund af egen skyld.

Advokatfirmaet Bjørsts kommentarer:
Dommen fastholder det princip, at der også overfor erfarne medarbejderne er et erstatningsansvar, hvis arbejdsgiveren ikke sørger for forsvarlige arbejdsredskaber.

Lempelsen af arbejdsgiverens instruktions- og tilsynsforpligtelse i forhold til den erfarne medarbejder gælder alene, når der er stillet korrekte og forsvarlige hjælpemidler til rådighed.

Kontaktperson: Henrik Juel Halberg