22.02.2011

Arbejdsgiver ansvarlig for erfaren tømrers arbejdsulykke

I en dom af den 17. februar 2011 har Vestre Landsret fundet, at en arbejdsgiver var ansvarlig for en ansats arbejdsulykke.

Den skadelidte, der var tømrer og havde over 20 års erfaring hermed, var ude for en arbejdsulykke i forbindelse med, at den skadelidte var i færd med at besigtige et tag for nærmere at vurdere omfanget af de skader, der skulle udbedres på det pågældende tag.

Forinden den skadelidte foretog besigtigelse af taget, var der blevet fjernet nogle tagplader. Tagets udhæng var af eternit og ikke af beton.

I forbindelse med den skadelidtes besigtigelse trådte den skadelidte ned på udhængets underbeklædning af eternit. Underbeklædningen var ikke bæredygtig til en person, hvilket medførte, at den skadelidte styrtede ca. 3-3½ meter ned mellem ejendommens facade og det opsatte stillads.

Vestre Landsret fastslog, at arbejdsgiveren, et tagdækningsfirma, var erstatningsansvarlig for den skadelidtes arbejdsulykke, idet tagdækningsfirmaet skulle havde undersøgt, om tagudhænget kunne holde til, at en person trådte på det og ved disse undersøgelser imødegået faldrisiko ved at montere undersikring.

Vestre Landsret udtaler blandt andet i præmisserne:

“Landsretten finder herefter, at arbejdsgiveren, for at arbejdet kunne fortsættes sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt, burde have sikret arbejdsstedet mod den konkrete fare for nedstyrtning, inden den skadelidte færdedes på taget for at besigtige og fotografere det område, hvor tagpladerne var fjernet.”

Advokatfirmaet Bjørst vurderer, at dommen illustrerer, at en arbejdsgiver er ansvarlig for arbejdsulykker, der kunne havde været imødegået ved fornøden forudgående undersøgelse af forholdene og i den forbindelse sikring af sikkerhedsmæssige uforsvarlige forhold. En arbejdsgivers undersøgelsesforpligtelse og forpligtelse til at sikre uforsvarlige forhold lempes ikke over for ansatte med selv meget stor erfaring.