30.06.2017

Arbejdsgiver ansvarlig for løft af overligger

Vestre Landsret har den 30. juni 2017 stadfæstet en dom fra Retten i Hjørring fra den 10. juni 2015 dom i en sag om erstatningsansvar for arbejdsgiver i anledning af, at to ansatte manuelt havde båret en ca. 100 kg. tung overligger.

En uddannet murer og en murerarbejdsmand bar en overligger ind i et hus under opførelse. Tidligere var nogle tungere overliggere løftet ind med byggelift og nogle lettere overliggere båret ind.

Retten konstaterede, at arbejdet ikke blev udført sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Landsretten konstaterede endvidere, at opgaven med at placere overliggere af forskellig størrelse og vægt ikke kunne anses for at være af en så enkel og sædvanlig karakter, at det kunne overlades til de ansatte uden særskilt instruktion.

Da der ikke var givet instruktion blev arbejdsgiver pålagt ansvar.

Se dommen her: VLD 30.6.2017 med byretsdom

Kontaktperson: Henrik Juel Halberg