11.02.2015

Arbejdsgiver ansvarlig for medarbejders benyttelse af uforsvarlig adgangsvej

Retten i Glostrup har i dom af 9. februar 2015 pålagt en arbejdsgiver ansvar for en ulykke, der skete ved, at en medarbejder faldt ned fra en gangbro, der var gennemskåret, da den skulle nedtages.

Medarbejderen havde været væk fra arbejdspladsen i 7-8 timer, og imens var en gangbro blev skåret igennem, da man var ved at nedtage en større trækkonstruktion, som var bygget i forbindelse med en cementkonstruktion.

Det var ikke sædvanligt at benytte gangbroen, og der var tvist mellem parterne om den havde været afspærret.

Arbejdsgiver havde vedtaget en bøde efter arbejdsmiljøloven, men gjorde gældende, at skadelidte vidste han ikke måtte færdes ad adgangsvejen og at den havde været afspærret.

Retten fandt ikke, at arbejdsgiver havde bevist, at adgangsvejen havde været afspærret og pålagde arbejdsgiver ansvar for den manglende afspærring. Erstatningen blev ikke nedsat på grund af egen skyld.

Kontaktperson: Henrik Juel Halberg