21.05.2012

Arbejdsgiver ansvarlig for medarbejders fald fra tag

Retten i Randers har ved dom af 11. april 2012 afgjort, at en arbejdsgiver var erstatningsansvarlig for en ansats fald i forbindelse med arbejde fra en tagstige.

Skadelidte var ansat som murerarbejdsmand, men han arbejdede på ulykkestidspunktet med nedrivning, reparationer, sandblæsning, maling mv. af industri-skorstene i ca. 30-200 meters højde.

På ulykkesdagen blev skadelidte sendt ud til et almindeligt privathus, hvor der skulle sættes en rist i skorstenen. Dette havde skadelidte ikke prøvet før. Til brug herfor skulle han gå fra en almindelig stige videre op på en tagstige for at komme op til skorstenen. Da han kom op til skorstenen, råbte han målene ned til arbejdsgiveren, der stod på jorden. Herefter gik han ned igen og de kørte sammen hen til byggemarkedet for at hente en rist.

Allike-ristene var udsolgt, og først nogle uger efter vendte skadelidte tilbage (uden arbejdsgiveren) for at opsætte risten. Da han havde opsat risten og var gået ned ad tagstigen igen og stod på den almindelige stige, kunne han ikke få tagstigen ned, da den sad fast i tagryggen.

Skadelidte havde af arbejdsgiveren fået indskærpet, at han skulle passe på taget, da det var helt nye tagsten. Skadelidte gik derfor op på tagstigen igen op mod tagryggen for at se, hvad tagstigen sad fast i og rette på nogle tag-clips.

Da skadelidte var nået halvejs op ad tagstigen gled stigen ned og han faldt ca. 5-6 m. ned på jorden. Skadelidte havde ikke sikkerhedsline på, da han vurderede, at han ikke kunne spænde den fast i noget andet end den stige han stod på. Der var heller ikke tagtrin på taget hos kunden.

Arbejdsgiveren bestred erstatningsansvaret.

Der var uenighed om, hvilken instruks, der blev givet forud for arbejdsulykken vedrørende brug en sikkerhedsline (H-sele).

Retten lagde til grund, at arbejdsgiveren ikke havde tilrettelagt arbejdet på forsvarlig vis, særligt fordi denne måtte have været bekendt med (på baggrund af sin egen forklaring), at sikkerhedslinen ikke ville kunne fastspændes til tagtrin på taget ? og derfor alene kunne være spændt fast til den stige, skadelidte stod på (og som faldt ned).

Da arbejdsgiveren herefter ikke i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdet havde overvejet, om arbejdet kunne udføres på anden vis med større sikkerhed, var der ansvar for arbejdsgiveren. Endvidere udtalte retten, at ulykken kunne være undgået ved brug af lift eller stige, at det i øvrigt ikke var upåregneligt for arbejdsgiveren, at skadelidte kunne falde ned og at der ikke forelå egen skyld.

Advokatfirmaer Bjørsts kommentarer:
Dommen fastslår, at det er afgørende for arbejdsgiverens erstatningsansvar, at denne har forholdt sig sikkerheden på det arbejdsstedet, og at der er tillige er taget højde for de særlige risikomomenter, der er forbundet med udførelse af arbejdet på det konkrete arbejdssted.

Kontaktperson: Henrik Juel Halberg