12.05.2021

Arbejdsgiver ansvarlig for medarbejders tilskadekomst i forbindelse med fald af en kædekasse (anket)

Retten i Sønderborg har den 11. maj 2021 afsagt dom, hvor en skadelidt fik medhold i, at arbejdsgiver var ansvarlig for at den skadelidte fik en kædekasse i hovedet i forbindelse med arbejdets udførelse.

Under udførelse af sine sædvanlige arbejdsopgaver med en svingkran blev en medarbejder pludselig ramt af en kædekasse, der faldt ned fra kranen. Der var ingen direkte vidner til ulykken. Efter at medarbejderen havde sundet sig, kontaktede han sin kollega, som også var arbejdsmiljørepræsentanten, og fortalte om ulykken.

Medarbejderen rettede samme dag henvendelse til skadestuen med ulykkesrelaterede klager. Medarbejderens forklaring om hændelsesforløbet blev støttet af kollegaens/arbejdsmiljørepræsentantens forklaring, og af skadestuejournalen fra samme dag, hvorfor byretten lagde til grund, at ulykken indtraf som beskrevet.

Af en servicerapporten på kranen fremgik, at kædekassen var defekt, uden at det efter bevisførelsen med sikkerhed kunne fastslås, hvori defekten bestod.

Der var imidlertid ikke grundlag for at antage, at medarbejderen havde fejlbetjent kranen eller udvist anden form for egen skyld, og ulykken må anses som forårsaget af en maskindefekt, som følge af at kædekassen var defekt eller som følge af, at splitten i palen, der sikrede fastgørelsen af kædekassen, var blevet fjernet af en person ansat i virksomheden.

Retten fandt, at arbejdsgiver, som ansvarlig for sikkerheden på arbejdspladsen, blandt andet ikke havde sikret de tekniske hjælpemidler – og om nødvendigt indstillet brugen af dem – indtil nødvendige tiltag var foretaget. På den baggrund var arbejdsgiver ansvarlig for de skader, som derved måtte opstå.

Dommen er anket til landsretten.

Byrettens dom

 

Kontaktperson: Malia Barrou