30.05.2022

Arbejdsgiver ansvarlig for medarbejders ulykke

Retten i Esbjerg har den 25. maj 2022 afsagt dom i en sag, hvor en medarbejder kom til skade, da han arbejdede som jernbinder.

Medarbejderen var i gang med at samle producerede jernstænger i et bundt. Det foregik ved, at man bandt en metaltråd rundt om bundtet og strammede til med et metalbinderværktøj.

Da medarbejderen trak i værktøjet med en ikke uvæsentlig kraft brækkede en krog af værktøjet, hvilket medførte, at medarbejderen faldt baglæns og slog sin albue mod en metalkant.

Retten pålagde arbejdsgiver erstatningsansvar ved ikke at have tilrettelagt arbejdet på en måde, så der ikke var risiko, at værktøjet gik i stykker under arbejdsprocessen.

Se Retten i Esbjergs dom her

Dommen er anket til Vestre Landsret

Kontaktperson: Rasmus Dammark Pedersen