25.03.2019

Arbejdsgiver ansvarlig for uforsvarlig flytning af vindueskvist

Østre Landsret har den 25. marts 2019 pålagt arbejdsgiver ansvar, da en ansat kom til skade under flytning af en vindueskvist.

Den ansatte flyttede den ca. 400 kg. tunge kvist med en kollega. Kollegaen var ikke direkte overordnet for skadelidte, men havde ledelsesansvar for andre ansatte og havde derfor samme charge som skadelidtes foresatte og havde i praksis instruktionsbeføjelser over for skadelidte.

Baggrunden for, at kvisten blev flyttet manuelt og ikke med truck var, at adgangen til at anvende trucken var blokeret af isoleringsmateriale, som det ville tage ca. 10 minutter at flytte. Der blev arbejdet under et vist tidspres.

Landsretten lagde til grund, at kollegaen i praksis havde indstruktionsbeføjelser over for skadelidte og at metoden var uforsvarlig, og pålagde på den baggrund ansvar for arbejdsgiver. Selvom skadelidte var erfaren var der ikke grundlag for at nedsætte på grund af egen skyld, da flytningen som minimum skete i samråd med kollegaen, der i praksis havde ledelsesansvar over for skadelidte.

Se landsretsdommen her

Se byretsdommen her