27.02.2009

Arbejdsgiver erstatningsansvarlig for ansats stigeulykke

Ved dom afsagt i februar 2009, ændrede Vestre Landsret en afgørelse fra Retten i Herning.

Skadelidte der var ansat som maler, skulle på ulykkestidspunktet, sammen med en kollega, male blandt andet et kvistvindue samt vindue i gavlen på en ejendom.

Skadelidte og dennes kollega medbragte hver 1 stige, efter pålæg fra arbejdsgiveren herom. Skadelidte anså det for indlysende, at når der skulle medbringes 2 stiger, så var det for, at skadelidte og dennes kollega kunne udføre malerarbejde samtidigt.

Skadelidte, som skulle male kvistvinduet, placerede den medbragte stige på asfalten, og lod stigens top hvile på kvisten. Da skadelidte var på vej ned ad stigen, skred stigen bagud, hvorved skadelidte faldt ned og kom voldsomt til skade.

Det var ubestridt fra arbejdsgiverens side, at det var blevet meddelt skadelidte og den anden ansatte, at de hver skulle medtage en stige til opgaven. Det var endvidere ubestridt, at arbejdsgiveren ikke udtrykkeligt havde instrueret skadelidte om, at arbejdet skulle udføres derved, at skadelidte eller dennes kollega skulle være fodmand ved stigen, for den der udførte malerarbejde fra stigen.

Vestre Landsret fastslog, at arbejdet ikke var tilrettelagt sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt, og at der ikke var blevet givet fornøden instruktion i sikkerhedsmæssig forsvarlig udførelse af malerarbejdet fra stige.

Advokatfirmaet Bjørst vurderer,
at dommen viser at en arbejdsgiver har en særskilt forpligtelse til at undersøge om arbejde i højder, forsvarligt kan udføres fra en stige eller om der i stedet skal anvendes eksempelvis lift, stillads eller lignende. Når en arbejdsopgave, som i den konkrete sag, vælges udført fra stige, består der en forpligtelse for arbejdsgiveren til at instruere de ansatte om, at stigen skal fastgøres, eksempelvis ved hjælp af en fodmand.

Kontaktperson: Christian Riewe