17.01.2012

Arbejdsgiver ansvarlig ved ansats tab af skarp kniv

Retten i Holstebro har ved dom af 14. december 2011 fastslået, at en arbejdsgiver var erstatningsansvarlig for, at en medarbejder kom til skade under transport af en filetkniv.

Skadelidte var ansat på en fiskefabrik, hvor hendes arbejde bestod i at filetere fisk. På arbejdspladsen skulle de ansatte, der arbejdede ved et filetbord hente nyslebne knive på underetagen fra en kasse.

Filetknivene blev under transporten anbragt i en åben plastikskede, som den enkelte medarbejder holdt i hænderne eller i den ene arm. I plastikskeden var der plads til ca. 3 filetknive.

Under bevisførelsen kom det frem, at filetknivene kunne gå løse i plastikskeden ? særligt når der var forskel på knivenes størrelse.
På ulykkesdagen kom skadelidte til skade under transporten af filetknivene, da én af knivene var gået løs og faldt ud af plastikskeden, mens hun holdt den i sin højre arm. Filetkniven ramte skadelidtes akillessene, således at akillessenen næsten blev skåret over.

Fra arbejdsgiverens side blev det bl.a. gjort gældende, at plastikskeden var forsvarlig indrettet og at plastikskederne i øvrigt blev anvendt og var godkendt til produktionsbrug bl.a. også på slagterier mv.

Retten i Holstebro fastslog, at der ikke var givet nogen særlig instruktion i håndtering af knive ? herunder transporten af knive frem til arbejdsstedet. Endvidere blev det lagt til grund, at der ikke var foretaget egentlig tilsyn fra arbejdsgiverens side.

Retten i Holstebro påpegede også, at plastikskeden i øvrigt heller ikke var forsynet med et låg eller et andet aggregat, som kunne fastholde knivene under transport.

På den baggrund fandt Retten i Holstebro, at arbejdsgiveren ikke havde tilrettelagt arbejdet på en sikkerheds- og sundhedsmæssig forsvarlig måde, hvorfor arbejdsgiveren var erstatningsansvarlig for skadelidtes arbejdsulykke.

Bjørsts kommentarer:
Dommen fastslår, at der påhviler arbejdsgiveren en pligt til at sikre tilrettelæggelsen af arbejdet, så de ansatte kan færdes sikkert på arbejdsstedet. Den omstændighed, at arbejdsgiveren køber godkendte og sædvanlige arbejdsredskaber fritager ikke arbejdsgiveren for ansvar, når arbejdsredskabet konkret medfører risikable arbejdsforhold, der vil kunne konstateres ved et egentlig tilsyn af arbejdsprocesserne.

Kontaktperson: Henrik Juel Halberg