24.08.2015

Arbejdsgiver frifundet for 2 ulykker overgået medarbejder

Vestre Landsret frifandt den 21. august 2015 en arbejdsgiver for ansvar i anledning af, at en medarbejder var kommet til skade ved en ulykke, hvor han fik klemt en finger og en ulykke 8 måneder senere, hvor han faldt ned fra en beholder, da han skulle hælde pulver i beholderen.

Ved den første ulykke åbnede medarbejderen et tungt låg, og landsretten lagde til grund, at ulykken skete ved at medarbejderen smækkede låget bagover så det ramte fingrene på den anden hånd. Landsretten lagde til grund, at medarbejderen burde have åbnet låget forsigtigt med begge hænder og lægge det bagover. På den baggrund havde virksomheden ikke handlet ansvarspådragende.

Ved den anden ulykke, hvor medarbejderen var kravlet op på beholderen for at hælde pulver i lagde landsretten til grund, at medarbejderens metode var på åbenlys farlig og upåregnelig, at virksomheden ikke kunne pålægges ansvar.