04.02.2015

Arbejdsgiver frifundet på grund af manglende årsagssammenhæng

Retten i Århus har den 3. februar 2015 frifundet en arbejdsgiver for erstatningsansvar, som følge af manglende årsagssammenhæng.

En stilladsarbejder blev sygemeldt efter en ulykke, hvor en stilladsramme væltede ned over ham, hvorved han fik smerter i skulderen. Retten fandt, at ulykken skyldtes arbejdsgivers ansvarspådragende forhold.

Den skadelidte blev sygemeldt i 2 uger efter ulykken, genoptog arbejdet i 2 måneder og blev herefter sygemeldt på ny.

Da den skadelidte tidligere havde haft smerter i skulderen i flere år inden ulykken, og da forandringer i skulderen ikke kunne henføres til ulykken var bevisbyrden for årsagssammenhæng ikke løftet, hvorfor arbejdsgiveren blev frifundet. Retslægerådet havde endvidere udtalt, at den forværring af smerterne i skulderen ulykken havde medført under alle omstændigheder ville være indtrådt uden ulykken var sket.

Kontaktperson: Henrik Juel Halberg