27.05.2014

Arbejdsgiver frifundet på grund af skadelidtes “tanketorsk”

Østre Landsret har den 14. maj 2014 frifundet en arbejdsgiver for ansvar ved en ansats fald fra et stillads.

Der var ikke på ulykkestidspunktet krav om brug af sikkerhedsliner, men der var sikkerhedsliner til rådighed og det var arbejdsgiverens politik at de anvendtes, selvom der ikke var givet instruktion om brug af sikkerhedsline til den konkrete opgave.

Ulykken skyldtes efter skadelidtes egen udtalelse en “tanketorsk”, hvorefter der opstod en farlig situation, som bevirkede at skadelidte faldt 6 meter ned.

Landsretten ændrede byrettens dom og frifandt arbejdsgiveren, idet man lagde til grund, at årsagen til ulykken skyldtes en “tanketorsk” fra skadelidtes side og da skadelidte havde valgt ikke at anvende sikkerhedsline.

 

Kontaktperson: Henrik Juel Halberg