07.10.2016

Arbejdsgiver havde ikke sørget for tilstrækkelig glatførebekæmpelse

Retten i Herning afsagde den 4. oktober 2016 dom i en sag om en glideulykke, hvor en ansat kom til skade, da han gled ved arbejdstids ophør.

Den ansatte kørte som chauffør og havde kørt en chauffør-tur i løbet af arbejdsdagens 10 timer. Da han kom tilbage gled han på virksomhedens plads, hvor hans lastbil blev parkeret.

Retten pålagde arbejdsgiver erstatningsansvar, da den ansatte faldt på grund af isglat underlag, og da den medarbejder der glatførebekæmpede nok foretog glatførebekæmpelse om morgenen, men uden der ikke var en fast procedure for, hvordan det i løbet af arbejdsdagen skulle sikres, at der blev glatførebekæmpet, hvis der var behov.