27.10.2021

Arbejdsgiver ikke ansvarlig for tømrers fald fra tag

Retten i Viborg har den 15. oktober 2021 frifundet en arbejdsgiver for ansvar for tømrers fald fra tag under tagarbejde.

Tømreren skulle sætte lægter på tværs af undertag. Det var frostvejr og derfor blev arbejdet ændret undervejs.

Ulykken skete ved at tømreren gled fra taget og ramte et rullestillads, hvorved han faldt videre ned på jorden fra ca. 2 meters højde. Der var ingen der så selv faldet.

Inden hovedforhandlingen fik tømreren en hjerneskade af andre årsager og var ikke i stand til at afgive forklaring om det passerede og hvad der var givet instruktion i.

Byretten frifandt arbejdsgiveren på baggrund af bl.a. byggelederens forklaring om, at tømreren havde undladt at montere nogle midlertidige trin-lægter. Byretten lagde endvidere vægt på, at der var tale enkel og ukompliceret tømreropgave, som der var givet nødvendig og tilstrækkelig instruktion i.

Se byrettens dom her

Kontaktperson: Henrik J. M. Halberg