12.07.2007

Arbejdsgiveransvar for erfaren chauffør

Vestre Landsret har den 22. juni 2007 afsagt dom i en sag om ansvar efter en arbejdsulykke.

En ansat kom til skade, da han skulle laste en tanktrailer. Den ansatte, der var en erfaren chauffør, kørte i en anden tanktrailer end hans sædvanlige. På hans sædvanlige tanktrailer var der et skridsikkert underlag på toppen af vognen, hvorpå han plejede at støtte sin fod, når han – stående fra en gangbro – skulle åbne ventiler og luger. På ulykkestidspunktet var det snevejr og traileren var derfor ekstra glat. Endvidere var den pågældende trailer ikke indrettet med skridsikkert underlag på toppen. Den ansatte gled derfor i forbindelse med udførelsen af opgaven. Arbejdsgiver gjorde gældende, at den ansatte kunne have udført arbejdet fra gangbroen.

Landsretten dømte arbejdsgiveren med henvisning til, at den ansattes arbejdsstilling ikke var unaturlig og da arbejdsgiveren var bekendt med, at denne fremgangsmåde faktisk også blev anvendt af og til af nogle chauffører, og da det ikke fra arbejdsgiverens side var indskærpet at fremgangsmåden ikke måtte benyttes på tankvogne, der ikke havde skridsikkert underlag på den øverste del af tanken.

Landsrettens flertal fandt efter en konkret vurdering, at tabet måtte opgøres både på baggrund af indtjeningen før og efter sygeperioden, da den ansatte genoptog sit tidligere arbejde efter sygeperioden.

—–

Dommen bekræfter bl.a., at der skal meget til for at en ansat kan siges at have udvist erstatningsrelevant egen skyld, og at selv erfarne medarbejdere skal instrueres, ligesom der skal føres tilsyn med erfarne medarbejdere, hvis der kan være forskellige måder at udføre arbejdet på.

Kontaktperson: Henrik Juel Halberg