08.05.2014

Arbejdsgiveransvar for fald på trappe

Vestre Landsret har den 6. maj 2014 afsagt dom i en erstatningssag anlagt af en ansat mod sin arbejdsgiver vedrørende et fald på en trappe.

Den skadelidte skulle som en del af sit arbejde op ad en udendørs trappe, hvis trin var deforme i form af lunker på nogle af trinene. Trinene gav endvidere lidt efter når man trådte på dem. Skadelidte faldt over et trappetrin på vej op ad trappen.

Under landsretsbehandlingen blev der afholdt syn og skøn, som konkluderede, at trappen ikke var forsvarlig at gå på. Under ankesagen og inden skønsforretningen havde arbejdsgiver bortskaffet trappen, hvorfor skønsforretningen hovedsageligt baseredes på fotos optaget af skadelidte efter ulykken.

Landsretten fandt at trappen ikke var forsvarligt indrettet og pålagde arbejdsgiver det fulde ansvar uden nedsættelse på grund af egen skyld.

Landsretten ændrede derfor byrettens resultat.

Kontaktperson: Henrik Juel Halberg