22.09.2006

Arbejdsgiveransvar ved flytning af so

Retten i Maribo pålagde en arbejdsgiver erstatningsansvar den 13. september 2006 i forbindelse med at en medhjælper sammen med en kollega skulle flytte nogle søer.

Søerne blev drevet frem med et drivbræt, således at man kunne gå bag søerne. I forbindelse med at en låge utilsigtet lukkede, var det nødvendigt at gå op foran den forreste so for at få åbnet lågen.

Medhjælperen fik sit knæ klemt mod staldinventaret i forbindelse med at den forreste so gik frem mod ham.

Retten fandt arbejdsmetoden uforsvarlig, og fandt at arbejdsgiveren burde have instrueret om de faremomenter, der var forbundet med at gå foran en so.

Kontaktperson: Henrik Juel Halberg