28.01.2005

Arbejdsskade – nedspring var ikke et ulykkestilfælde omfattet af den dagældende arbejdsskadesikringslov.

Højesteret har den 28. januar 2005 afsagt en dom vedr. en fisker, der ombord på et fiskefartøj havde været i færd med at rengøre, da han hoppede fra ca. 1 meters højde ned på dækket, der var fedtet af fiskeslim, vand og sæbe. Herved pådrog han sig en knæskade.

Højesteret udtalte, at det efter fiskerens egen forklaring måtte lægges til grund, at han, da han sprang ned fra forhøjningen, hverken gled eller på anden måde blev udsat for en udefra kommende påvirkning i form af en usædvanlig afvigelse i forhold til det planlagte nedspring.

Herefter, og da en udtalelse fra Retslægerådet i sagen ikke kunne føre til en anden vurdering, fandt Højesteret, at der ikke forelå et ulykkestilfælde efter § 9, nr. 1, i den dagældende arbejdsskadesikringslov.

Landsretten var nået til det samme resultat.

Kontaktperson: Henrik Juel Halberg