11.10.2006

Arbejdsskadeansvar – faldt over metaltråd

Østre Landsret afsagde den 9. oktober 2006 en dom vedr. en arbejdsulykke, hvor skadelidte snublede over en 5 mm jerntråd, som blev anvendt til at holde bunker med rionet sammen. Skadelidte bar en flamingostrimmel, således at hans udsyn ikke var spærret, orienterede sig fremad og ikke nedad. Skadelidte var en erfaren og dygtig medarbejder.

Retten i Slagelse frifandt arbejdsgiveren og bemærkede, at skadelidte burde have bemærket jerntråden.

Landsretten dømte arbejdsgiveren med følgende præmisser (uddrag):

Det kan ikke lægges til grund, at placeringen af den pågældende jerntråd, der efter det oplyste ragede 20-25 cm ud fra armeringsnettene, måtte anses for forventeligt ved udførelsen af det pågældende støbearbejde – også selv om appellanten måtte anses for en erfaren og dygtig medarbejder.

Ved under de foreliggende omstændigheder ikke at have sikret sig, at den omhandlede jerntråd blev behørigt afkortet, findes indstævnte som arbejdsgiver at have pådraget sig erstatningsansvar over for appellanten.

Da appellanten ikke har udvist en sådan egen skyld, at der er grundlag for at lade erstatningen bortfalde eller nedsætte, da der ikke er grundlag for at afkorte den periode, for hvilken appellanten kan kræve erstatning som følge af mulige planer om at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet eller af andre grunde, …

—-

Landsretten bekræftede således, at arbejdsgiver pålægges ansvar for anonyme fejl, og at der uanset erfaring skal en del til, før der pålægges egen skyld i arbejdsskadesager.

Landsretten bekræftede endvidere, at der skal mere til end løse overvejelser om f.eks. efterløn, for at en skadelidt afskæres erstatning. Skadelidte skulle til en kollega i arbejdssjakket have udtalt, at han overvejede efterløn, da han havde problemer med hoften.

Kontaktperson: Henrik J. M. Halberg