28.08.2015

Arbejdsskadeerstatning ved ikke permanent fleksjob

Ankestyrelsen har fastsat, hvorledes der fastsættes erstatning efter arbejdsskadesikringsloven, når skadelidte kommer i tidsbegrænset fleksjob i principafgørelse 48-15.

Som udgangspunkt skal Arbejdsskadestyrelsen træffe en midlertidig afgørelse om erstatning for tab af erhvervsevne, når tilskadekomne ikke er bevilget permanent fleksjob. Det betyder, at erstatningen som hovedregel ikke kan kapitaliseres på dette tidspunkt.

Personer, der begynder i et nyt fleksjob efter den 1. januar 2013, bliver omfattet af den nye fleksjobordning.

Principafgørelse 48-15