23.04.2021

Arbejdsskademyndighederne var 26 år om at træffe den rigtige afgørelse

Ankestyrelsen har den 21. april 2021 anerkendt en renovationsarbejders lænderyglidelse som arbejdsbetinget.

Den 24. oktober 1994 indgav renovationsarbejderens fagforening 3F Esbjerg Transport (dengang SiD) anmeldelse om, at renovationsarbejderen havde pådraget sig en lænderyglidelse som følge af mange års tungt løftearbejde som “skraldemand”.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings rejseinspektør undersøgte løftemængderne og afgav en rapport. Den blev i stor grad baseret på oplysninger fra arbejdsgiver om løftemængderne.

3F var ikke enig i konklusionerne og anmodede egen miljøkonsulent om at foretage kontrolvejninger, som foregik ved at miljøkonsulenten fulgte med på en arbejdsdag med en palleløfter – påmonteret en kraftig vægt.

Ankestyrelsen fandt ikke, at løftemængderne var tilstrækkelige til at lænderyglidelsen kunne anerkendes efter erhvervssygdomsfortegnelsen.

Ankestyrelsen blev stævnet og under retssagen blev der stillet spørgsmål til Retslægerådet.

Efter Retslægerådet havde svaret på spørgsmål anerkendte Ankestyrelsen lænderyglidelsen efter erhvervssygdomsfortegnelsen og begrundede det blandet andet med:

Retslægerådet anfører desuden – efter at have konstateret, at du mener at løftearbejdet har været højere – at arbejdet under alle omstændigheder har indebåret forværrende faktorer ved løft i akavede stilling, bæring og tunge enkeltløft.

Så 26 år efter anmeldelsen fik skadelidte langt som længe på samme grundlag som havde foreligget hele tiden – bortset fra en vurdering i Retslægerådet – anerkendt sin lænderyglidelse.

Ankestyrelsens afgørelse

Kontaktperson: Christian Riewe