06.08.2019

Arbejdstilsynet og Videncenter for Arbejdsmiljø sætter fokus på at ansatte i bl.a. Kriminalforsorgen og psykiatrien risikerer PTSD