21.10.2014

Asfaltfabrik ansvarlig for materialesvigt

Retten i Roskilde afsagde den 20. oktober 2014 dom i en sag om en ulykke, hvor en fremmed chauffør kom til skade under lodsning af flydende asfalt.

En chauffør skulle lodse flydende asfalt via en slange, der var monteret på en asfaltbeholder. Under lodsning sprang slangen, hvorved flydende asfalt fossede og påførte chaufføren 3. grads forbrændinger.

Retten lagde til grund, at årsagen var materialesvigt i overgangen mellem slange og kobling, at slangen ikke regelmæssigt blev efterset og vedligeholdt, og at det ikke kunne udelukkes, at regelmæssig tilsyn med slangen ville have opdaget fejlen i slangen.

På den baggrund blev asfaltfabrikken pålagt erstatningsansvar over for den fremmede chauffør.

Kontaktperson: Henrik Juel Halberg