12.09.2016

Bortvisning var ikke berettiget

Retten i Aalborg afsagde den 8. september 2016 dom i en sag mellem en ansat og en arbejdsgiver, hvor den ansatte havde arbejdet i arbejdsgivers restaurant.

En ansat opsagde sin stilling med 1 måneds varsel og blev 1 uge inde i opsigelsesperioden sygemeldt. Den ansatte fremsendte på arbejdsgivers opfordring lægeerklæring, som sygemeldte den ansatte i resten af opsigelsesperioden. Den ansatte fremsendte på arbejdsgivers opfordring ny lægeerklæring, som bekræftede, at den ansatte var for syg til at møde op til et møde med henblik på at udfylde en mulighedserklæring.

Arbejdsgiveren lod herefter den ansattes bil og nøgler hente og meddelte den ansatte, at ansættelsesforholdet var ophørt, da den ansatte ikke havde afleveret alt udleveret værktøj. Arbejdsgiveren indgav dog ikke politianmeldelse.

Retten fandt det bevist, at arbejdsgiver havde bortvist den ansatte uden gyldig grund og tillagde i øvrigt den ansatte godtgørelse for mangelfuldt ansættelsesbevis, idet den ansatte flere gange havde skiftet juridisk arbejdsgiver uden at det var meddelt på anden måde end ved ændring af navn på lønsedler.