20.12.2004

Bortvisning uberettiget – passivitet.

Sø- og Handelsretten afsagde den 20. december 2004 en om dom en træner, der var fritstillet som assistentræner for en superligaklubs førstehold. Da han begyndte en ulønnet stilling som træner for et førstehold fra 2. division blev han bortvist.

Sø- og Handelsretten fandt, at uanset at de to klubber var naboklubber, var der en betydelig niveauforskel mellem 2. division og Superligaen, at der var meget store forskelle med hensyn til de vilkår, som de to klubbers spillere fungerede under, og at der ikke i sportslig henseende forelå noget væsentligt konkurrenceelement klubberne imellem. Retten fandt heller ikke, at klubberne i relation til sponsorer på bortvisningstidspunktet var i nogen væsentlig konkurrence med hinanden.

Under disse omstændigheder fandtes bortvisningen af træneren ikke at være sket med rette.

Retten udtalte endvidere, at bortvisningen, der var uvarslet, og som skete 9 dage efter kendskab til trænerens nye forhold, under alle omstændigheder ville være sket med urette på grund af passivitet.

Kontaktperson: Henrik Juel Halberg