29.08.2014

Eget pensionsbidrag dækkes også ved efterbetaling efter individuel kontrakt.

Højesteret har den 20. august 2014 afsagt dom i en sag om efterbetaling til en elev, hvis uddannelsesaftale var omfattet af erhvervsuddannelsesloven.

Højesteret har fastslået, at også uden for overenskomstområderne skal lønmodtagerens eget pensionsbidrag efterbetales.

I henhold til erhvervsuddannelsesloven skal der som minimum aflønnes efter gældende overenskomst inden for området.

Højesteret udtaler, at løn og pension er lønelementer, der tjener forskellige formål, og at udgangspunkt derfor er, at der ikke med frigørende virkning kan udbetales pension som almindelig løn.

Eleven fik derfor også efterbetalt eget pensionsbidrag, selvom det var udbetalt som løn.

Ved individuelle ansættelsesaftaler er der tidligere lagt vægt på om der var lidt et tab, således at eget-pensionbidraget, der var udbetalt som løn, ikke blev erstattet.

Højesteret udtalte afslutningsvis, at der ikke var grundlag for at tilbagesøge eget-pensionsbidraget, som var udbetalt som løn.

Se dommen her

Kontaktperson: Henrik Juel Halberg