Ekspertise

bjørst er et højt specialiseret advokatfirma, der yder kvalificeret rådgivning og anden juridisk bistand til faglige organisationer og privatpersoner særligt indenfor områderne arbejds- og personskadesager samt ansættelsesretlige sager.

Vi har over 50 års erfaring indenfor disse faglige specialer, og har varetaget et betydeligt antal sager, der har været med til at danne retspraksis

bjørst har stor rutine med at føre retssager ved domstolene, voldgiftsretter, afskedigelsesnævn og andre afgørelsesinstitutioner.